Fisketilbud

Ottaelva ­i ­Skjåk

Otta elv har sitt utspring lengst vest i Skjåk, og den følger deg i over 70 km gjennom hele Skjåk, langs Riksveg 15. Vassdraget byr på mange muligheter med lett adkomst til […]
Les mer
Fisketilbud

Storørret ­i ­Mistra

Mistra er viden kjent for sitt gode fiske etter storvokst ørret i en meget variert elv som passer for de fleste sportsfiskere. Her er alt fra stilleflytende partier i fjellet til høler […]
Les mer
Fisketilbud

Lågen ­Fiskeelv

Gudbrandsdalslågen med sine sideelver er blant innlandets beste fiskeelver. Her finnes stor vassdragsvariasjon og et stort spekter fiskearter. Lågen Fiskeelv er en sammenslutning av 9 enkeltstående soner som disponerer fiskerettighetene i Lågen […]
Les mer
Fisketilbud

Glomma ­i ­Stor-Elvdal

Glomma er en av Norges beste elver for innlandsfiske og hele 80 km av den renner gjennom Stor-Elvdal kommune i Østerdalen. Hvert år besøker et stort antall sportsfiskere fra hele Europa Glomma på […]
Les mer
Fisketilbud Foto: Kjell Rakkenes. www.rakkenes.com

Trysilelva

Trysilelva gir deg nesten 10 mil med varierte fiskemuligheter. Uavhengig av hvilke hvordan du liker å fiske, elva har noe for alle sportsfiskere. Ørret og harr i strømrike høler eller gjedde, sik […]
Les mer
Fisketilbud Fisker i Ljøra

Ljøra ­i ­Trysil

Ljøra elv øst i Trysil kommune byr på fiske etter harr og ørret i variert elvenatur. Elva passer godt både for den drevne fluefisker og den som fisker med mark eller spinner. […]
Les mer
Fisketilbud

Renaelva

Renaelva er regnet som en av de mest attraktive elvene i Norge.  Den topografiske utformingen, med lange stilleflytende partier og et svært rikt insektsliv, danner grunnlag for en god bestand av ørret, […]
Les mer
Fisketilbud Flott gjedde fra Galåen

Glomma ­ved ­Galåen

I Glomma ved Galåen fiskeområde får fiskerne varierte fiskemuligheter etter flere arter. Her vil både mark- , sluk- og fluefiskere kunne finne sine fiskeplasser. I øvre deler av fiskeområdet er harr og […]
Les mer
Fisketilbud Harr fra Os og Erlia

Glomma ­– ­Os ­og ­Erlia

Os og Erlia fiskeforening forvalter over 20 km elvestrekning.   Her finner en mange strømnakker, små brekk og kulper.  Øvre deler av Glomma skifter mellom stryk og roligere partier. Dette gjør elva svært […]
Les mer
Fisketilbud

Glomma ­i ­Rendalen

Glomma i Rendal kommune huser en variert bestand av harr, ørret og sik hvor  fisket skjer i en blanding av strømrike områder, store steiner og fiskerike høler. Området er vadbart omtrent over alt. […]
Les mer
Fisketilbud Fluefiske i Glomma ved Tolga.

Glomma ­Tolga

Fiskeområdet Glomma Tolga renner gjennom Tolga sentrum i lette stryk.  Til forskjell fra mange andre områder i Glomma er ørret den dominerende arten på denne strekningen. Det finnes også noen dypere kulper på […]
Les mer
Fisketilbud Glomma i Tynset

Glomma ­Tynset

Glomma Tynset passer godt for mange typer sportsfiske, alt fra jakt på storgjedde med jerkbait til finfiske etter sik med lett fluefiskeutstyr.  Det er også gode forhold for meitefiske i rolige bakevjer […]
Les mer
Fisketilbud Lekende gjedde i Løpsjøen.

Glomma ­i ­Åmot

Glomma i Åmot er variert. Nord for Rena sentrum er elva preget av raskere strømpartier, avløst av dypere og roligere strekninger.  Områdene sør for Rena sentrum er bredere, dypere og mer stilleflytende […]
Les mer
Fisketilbud

Elvefiske ­i ­Øvre ­Orkla

Øvre Orkla er en ørretførende elv med mye flott og sprek ørret. Her vil du oppleve det beste fisket på forsommeren, storfisk er ingen umulighet.
Les mer
Fisketilbud

Nordre ­Mistra

Mistra renner i idylliske omgivelser der Sølenfjellmassivet kan sees i sørøst i Rendalen.  Mistra varierer fra store kulper, stryk og loner.  Mistra har en variert bestand av ørret.  Her kan du oppleve […]
Les mer
Fisketilbud Fluefanget ørret fra Unsetåa.

Unsetåa

Opplev et spennende og utfordrende fiske etter ørret, harr og røye i Rendalen.  Fiskeområdet omfatter Finstadsjøen, Unsetåa (utenom fluesonen) og Tysla. Fiskeområdet er egnet for et variert fiske med sine omlag 50 km […]
Les mer