Ottaelva ­i ­Skjåk

Otta elv byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle. Det er ørret i hele vassdraget, men det er større muligheter for å få stor ørret fra Pollfoss og nedover vassdraget, enn lengst vest. Harr over 40 cm kan du få i den nedre delen av Otta elva, fra Ofossen til Lom grense.

Otta elv har sitt utspring lengst vest i Skjåk, og den følger deg i over 70 km gjennom hele Skjåk, langs Riksveg 15. Vassdraget byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle. Det er ørret i hele vassdraget, men det er større muligheter for å få stor ørret fra Pollfoss og nedover vassdraget, enn lengst vest. Harr over 40 cm kan du få i den nedre delen av Otta elva, fra Ofossen til Lom grense.


Otta elv påvirkes i stor grad av snø- og bresmelting om sommeren fordi mye av nedbørsfeltet ligger svært høyt, og vi har store isbreer i Breheimen Nasjonalpark. Best fiske i Otta elva er det når elva ikke er for stor, dvs i april, mai, august og utover høsten. En kan også oppleve bra fiske midt på sommeren i perioder med lite nedbør og snøsmelting.


Gode fiskeplasser i Otta elva nedenfor Dønfoss med muligheter for å fange stor fisk er Søtilhølen ved Nordberg kirke, Bokkodden, Harsheimhølen, Bismo, Ofossen, Marlo og langs Ramstadstrond sørover mot grensa til Lom.


Området fra Pollfoss og ned til utløpet av Pollvatnet egner seg svært godt for fluefiske.  Strekningen er 5 km lang, og øvre del av sona er lett tilgjengelig fra vei. I den midtre delen er det best med kano eller båt, i den nedre delen er det grei atkomst fra vei på begge sider av elva.


Pollvatnet minner om ei stille elv som renner gjennom et delta. Det er breslam fra de store isbreene i Breheimen Nasjonalpark som gjennom åra har fylt opp Pollvatnet og forma det til et vann med mange kanaler. Løsmassetransporten er fremdeles stor og breslammet farger vannet turkis i varme perioder om sommeren. På grunn av løsmassetransportene av grus, sand og breslam er bunnen jevn og fin for vading når elva ikke er flomstor.


Øverst i sona, på østsida av elva ved Pollodden er det lagt til rette med gapahuk og bålplass.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder for hele Skjåk Allmenning.

Døgnkort NOK  100,- | 3-døgnskort NOK  250,- | Ukekort NOK 350,- | Sesongkort  NOK 500,-


Fiskekort kan kjøpes på de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

Kjøp fiskekort


Fiskeregler

Fiskeregler i Otta elv fra Lom grense til utløpet av Pollvatnet

  • Det er tillatt å fange og avlive maks en ørret over 35 cm, per dag per fiskekort. Fritt uttak av ørret under 35 cm.
  • Tillatte redskap er stang og håndsnøre med flue, mark og sluk/spinner
  • Det må fiskes med mothakeløse/innklemte kroker for å kunne slippe ut igjen fisk utover kvoten.
  • Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Fiskekort skal likevel løses.
  • Alle over 20 år må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke.
  • Sesongen varer fra isen smelter om våren, til isen legger seg på høsten.
  • Ta alltid med deg gyldig fiskekort på fisketuren.
  • All bruk av død og levende fisk som agn forbudt.

Annen informasjon

Ta hensyn til dyrket mark. Bruk jordekantene eller oppmerkede stier.

Benytt opparbeidede parkeringsplasser/lommer så langt dette lar seg gjøre.

Det er ingen kortbegrensninger, så ta hensyn til andre fiskere.


«På fisketur i Skjåk» er et hefte utgitt i 2013. Her presenteres 36 fisketurer i Skjåk, med ruteskildring, kart og fisketips. Heftet er gratis, og du finner det der du får kjøpt fiskekort.


Det er utarbeidet et turkart for Skjåk i målestokk 1:60 000 som ble klart høsten 2013. Dette dekker hele Skjåk kommune, og har inntegna alle merkede turstier og utleiehytter.

Lenker

Skjåk Almenning

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Skjåk