Fisker i Ljøra

Ljøra ­i ­Trysil

Ljøra elv øst i Trysil kommune byr på fiske etter harr og ørret i variert elvenatur. Elva passer godt både for den drevne fluefisker og den som fisker med mark eller spinner. Fiskekort for Ljøra gir også anledning til å fiske i en rekke andre vann og vassdrag i Trysil.

Ljøra elv øst i Trysil kommune byr på fiske etter harr og ørret i variert elvenatur. Elva passer godt både for den drevne fluefisker og den som fisker med mark eller spinner. Fiskekort for Ljøra gir også anledning til å fiske i en rekke andre vann og vassdrag i Trysil.


Ljøra er ei middels stor elv som ligger øst i Trysil kommune. Ørret og harr er de dominerende fiskeartene. I nord er elva strømrik og forholdsvis grunn. Lenger sør endrer elva karakter; den blir bredere og dypere med slakere strømmer. Ljøra har gjennom flere tiår hatt rennomé som ei god fluefiskeelv, ikke minst blant svenske sportsfiskere. Ljøra har også flere interressante tilløpselver som Drevja og Bergåa.


Ljøra inngår i fellesfiskekortet for Trysil som også omfatter Trysilelva.


I Trysil finnes tilbud om guidede turer, fiskekurs, båtutleie, samlingskvelder for fiskere og varierte bomuligheter.


Det gjøres oppmerksom på at Gjerfloen Fluefiske og Vestsjøberget Fluefiske har egne fiskekortodninger og inngår derfor ikke i fiskekortet for Trysil Fellesforening. Trysil Fellesforening for jakt og fiske er en sammenslutning av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder for hele Trysil Fellesforenings fiskeområde som dekker det meste av Trysil kommune og omfatter ca. 100 elver, sjøer og tjern.


Priser:

Døgn NOK 130,00 | Uke NOK 390,00 | Sesong NOK 580,00


Fiskekort fås også kjøpt på Turistkontoret, sportsbutikker og bensinstasjoner.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid hele året.
  • Størstemål for harr og ørret:   ørret over 30 cm og harr over 35 cm skal settes ut igjen.  All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret eller harr over størstemålet per døgn.
  • Vänerlaks er fredet. All fanget Vänerlaks skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
  • Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

For nøyaktig angivelse av hvilke vann, elver og bekker som omhandles av fiskekortet henvises til Fiskekart Trysil (pdf).

Fiske fra båt er tillatt, unntatt på Røsjøen

Ta med all søppel hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Trysil Fellesforening | Fiskekart Trysil Fullstendige fiskeregler-2016.pdf

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Trysil