Tokkeåi ­og ­Bandak

Den unike ørretstammen i Tokkeåi og Bandak er med enn 10 000 år gammel. Den korte, kraftige formen, samt den usedvanlige styrken, kjennetegner disse fiskene.

Den unike ørretstammen i Tokkeåi og Bandak er med enn 10 000 år gammel.  Den korte, kraftige formen, samt den usedvanlige styrken, kjennetegner disse fiskene.  Disse sørtrekkene var fordelaktig da fisken skulle svømme motstrøms opp elvedalene og forbi landemerket «Helveteshylen» før vannkraftutbygginga.


Oppstrøms veiskillet fra Skienselva finner du de dype innsjøene Tokkeåi har sitt utløp.  Innsjøene ble formet under istida og er ofte assosiert med Norge og Skottland.  Storørret fra vassdraget kan veie opp mot 15 kilo og er ofte 15 – 20 år gamle.  I slike kalde og dype innsjøer vokser fisken sent, men kan likevel oppnå en imponerende størrelse.


Tokkeåi ligger i Tokke kommune i Vest-Telemark.  Vann fra mange ulike vassdrag på Hardangervidda renner ned i dalene, og Tokkeåi er siste elv med fjellvann før den munner ut i Bandak.  Naturen omkring Tokkeåi er mektig.  Elva renner gjennom dalen omkransa av bratte fjellsider med 1000 meters høydeforskjell.  Terrenget flater ut ned mot munningen der elva renner ut i innsjøen Bandak.  Vannet renner videre gjennom flere innsjøer før det til slutt ender opp i Skagerak.

Under forrige istid var isen så tung at Bandak lå på havnivå.  Etter hvert som isen smelta, reiste grunnen seg, og sjøørreten i vassdraget ble «fanget» inne.  I dag er Bandak en av de dypeste innsjøene i Norge.  Den er 340 meter dyp og ligger på 72 meter over havet på toppen av Telemarkskanalen.

Det annerkjente Dalen Hotell ble i sin tid bygd for den engelske overklassen.  De valgte Dalen som sin feriedestinasjon på grunn av det unike fiske.  Fra midten av 1800-tallet og frem til tidlig 1900-tallet var Dalen ei bygd som en bare kunne nå via båt opp Telemarkskanalen.


I Bandak finner du i tillegg til ørret, sik, røye, abbor, ål, niøye og trepigga stingsild.  Den største ørreten som er tatt på stang i Bandak var på 11,6 kilo (2004).  Den aller største ørreten en kjenner til ble fanget i 2003.  Den veide 15,6 kilo og var 100 centimeter lang.  I gyteperioden i 2011 ble det filmet fisk på over 15 kilo med undervannskamera i Tokkeåi.


Ørreten i Tokkeåi og Bandak veier i snitt 0,25 – 1,5 kilo.  Det karakteristiske med fisken her er den kraftige fasongen.  Studier av fisken fra 2015-16 viser at det normalt tar 10+ år for at fisken i dette området blir over kiloen.  På dette tidspunktet har fisken migrert ut til Bandak og blitt rovfisk.  Når fisken først når Bandak, vokser den raskt med en diett som i hovedsak består av andre fisk.  En tror at grunnen til at fisken her blir så gammel er fordi det kalde vannet i den dype innsjøen senker forbrenninga til fisken.


I dag er ikke Tokkeåi den fiskeelva den en gang var da engelskmennene ferierte her.  Likevel kan de fiskbare delene av elva fremdeles   være en drøm for sportsfiskere.  Elvestryk avbrutt med dype kulper, lommer og steinsatte partier, gjør at elva passer for flere fiskemetoder.  Ved gode fiskeforhold og litt flaks kan du få en av de legendariske storørretene på kroken.


Fiskekort

Priser

Døgnkort 01.04 – 31.07 NOK  100,-  | Døgnkort 01.08 – 20.09 NOK 200,-

Fiskeregler

Regler fra 2021

Regler for sone 1 Tokkeåi og Bandakdeltaet.

  • Alle over 16 år må betale fiskekort og følge gjeldende regler. Barn under 16-år fisker gratis.
  • Fiskesesongen starter 1. april og varer frem til og med 20. september.
  • Det er kun tillatt med stangfiske, 1 aktiv stang pr. person.
  • Fjern eller klem inn mothakene på kroken eller bruk mothakelause kroker.
  • Naturlig agn er ikke tillatt.
  • Det er forbudt ved all aktivitet og avlive fisk i størrelsen 0-25cm og fisk over 35cm i Tokkeåi og Bandakdeltaet. Fisken skal settes ut igjen på en mest mulig skånsom måte. Det er sett en «baglimit» eller maks. antall fisk/uttak pr. døgn. I størrelsen 25-35cm er det lov til å ta ut maks. 3 stk. pr. pers. Fisken måles fra snute til ytterste haleflik.
  • Fiskekortet er personlig og skal være med på fisketuren og fremvises fiskeoppsyn ved forespørsel.
  • Utstyr som er brukt i andre vassdrag skal rengjøres før bruk.
  • Fiske fra båt eller lignende er ikke tillatt i Tokkeåi etter 1. august. Dette for å unngå og forstyrre gytevandrende storørret.
  • Brudd på fiskereglene eller forsøpling langs eller i vassdraget vil medføre at fiskekortet blir inndratt.

Kontakt

Bandak Fiskelag

41 27 30 06

brattekai@gmail.com

Andre tilbud i Tokke Andre tilbud i Vestfold og Telemark