Lekende gjedde i Løpsjøen.

Glomma ­i ­Åmot

Glomma i Åmot er variert. Nord for Rena sentrum er elva preget av raskere strømpartier, avløst av dypere og roligere strekninger.  Områdene sør for Rena sentrum er bredere, dypere og mer stilleflytende enn de øvre partier. 

Glomma i Åmot er variert. Nord for Rena sentrum er elva preget av raskere strømpartier, avløst av dypere og roligere strekninger.  Områdene sør for Rena sentrum er bredere, dypere og mer stilleflytende enn de øvre partier.  De viktigste artene for sports- og fritidsfiske er ørret, harr, sik og gjedde. Artene er vanlig forekommende innen hele elveavsnittet.


Åmot Elvelag forvalter og selger fiskekort for fem elver.  Du får kjøpt et felleskort for alle.  Renaelva er godt kjent blant mange sportsfiskere, den er viden kjent for sine kvaliteter.  I tillegg kan du fiske både i Glomma Åmot, Åsta, Søre-Osa og Julussa, som alle kan gi deg gode fiskeopplevelser.


Fiskekort

Felles fiskekort for Søndre Rena, Glomma, Julussa, Søre Osa og Åsta:

Priser

Døgn NOK 210,00 | 2 Døgn NOK  380,00 | Uke NOK  680,00 | Sesong  NOK 1100,00


Felles fiskekort for Glomma, Julussa, Søre Osa og Åsta:

Priser

Døgn NOK 115,00 | 2 Døgn NOK 210,00 | Uke NOK 340,00 | Sesong NOK 660,00


Fiskekort kan kjøpes på Internett, via SMS og på utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Utdrag fra fiskeregler for Glomma , for fullstendige fiskeregler se ytterligere informasjon nederst på siden
  • Fisketid i Glomma er hele året.  All ørret er fredet mellom 15.09 og 31.10.
  • I Glomma er minstemål for harr og ørret 30 cm. Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr fisker pr dag.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis med sportsfiskeredskap.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.
  • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
  • Telefon oppsyn: +47 62 44 17 75

Annen informasjon

Ta med all søppel hjem.  Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Åmot Elvelag | Fullstendige fiskeregler

Andre tilbud i Åmot Andre tilbud i Innlandet