Glomma i Tynset

Glomma ­Tynset

Glomma Tynset passer godt for mange typer sportsfiske, alt fra jakt på storgjedde med jerkbait til finfiske etter sik med lett fluefiskeutstyr.  Det er også gode forhold for meitefiske i rolige bakevjer og spennende strømkanter. 

Glomma Tynset passer godt for mange typer sportsfiske, alt fra jakt på storgjedde med jerkbait til finfiske etter sik med lett fluefiskeutstyr.  Det er også gode forhold for meitefiske i rolige bakevjer og spennende strømkanter.   Til fiskeområdet hører også sideelva Tunna med. 


Fiskeområdet Glomma Tynset omfatter deler av Tunna. Dette er en liten og kanskje litt anonym elvestrekning som er lett å fare forbi. Ikke la deg lure av utseende!   

Fiskeområdet starter nord for Åbrua nord for Tynset og går ned til kommunegransa mellom Tynset Og Alvdal (ca. 19 km).  Elva har lite fall og renner rolig.


Vær oppmerksom på at Tunna har en ren fluefiskesone med egne fiskeregler.


Fiskekort

Priser: Døgn NOK 125,00 | Uke NOK 250,00 | Sesong NOK 500,00


Fiskekort kan kjøpes enten over internett eller hos lokale utsalgssteder (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort


Fiskeregler

  • Fisketid 15.05 – 15.10.  All ørret fredet fra 15.09
  • Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskaper som flue, mark, sluk og spinner.
  • Agnfisk ikke tillatt.
  • Maksimalmål:  For harr og ørreter det et maksimalmål på 40 cm. Harr og ørret større enn 40 cm skal gjennutsettes med slikt unntak: Hver fisker kan avlive 1 harr eller ørret over 40 cm pr. døgn.
  • For gjedde er det et maksimalmål på 65 cm. Gjedde lengre enn 65 cm skal gjennutsettes. Store gjedder er viktig for bestandsstrukturen i vassdraget.
  • I fluefiskesona i Tunna er det kun lov å fiske med flue der snøret utgjør kastevekten.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
Ta med all søppel hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tynset