Fiske ­i ­Engerdal

Fiske i Engerdal lar deg velge blant 900 sjøer, tjern, bekker, elver og åer i Femund Engerdals villmark, et område viden kjent for sitt gode fiske og særegne landskap. Du finner neppe et bedre og mer allsidig fiskeprodukt i innlandet på ett og samme fiskekort. 

Fiske i Engerdal lar deg velge blant 900 sjøer, tjern, bekker, elver og åer i Femund Engerdals villmark, et område viden kjent for sitt gode fiske og særegne landskap. Du finner neppe et bedre og mer allsidig fiskeprodukt i innlandet på ett og samme fiskekort. Fiskekortet gjelder hele Engerdal kommune med noen  få unntak.


Femund Engerdals landskapsbilde setter rammene for mange flotte nauropplevelser.  Utsikten til kjente landskapselementer som Femunden, Sølentoppen, og Femundsmarkas særegne krokete fururagger, blokkrike morenerygger og utallige sjøer og tjern gjør turen til en opplevelse i seg selv.


Engerdal har fra naturens side en variert vassdragsnatur som huser både stor ørret, røye, harr, gjedde, abbor, sik og stor lake. Fisket her har alt du kan tenke deg, fra et villmarksfiske langt fra allfarvei i Femundsmarka – til tilrettelagte fiskeplasser for deg med begrensede beveglsesmuligheter.


Du får anledning til å forsøke fiskets ulike former blant et allsidig fisketilbud og flere områder med ulik forvaltning. Engerdal Fjellstyreforvalter fisket og driver en aktiv tilrettelegging med blant annet kultivering av fiskevann, omfattende kalking og også fiskeutsettinger i vann som ikke reproduserer.


Kom å opplev Fiske i Engerdal!


Fiskekort

Priser:
Døgn NOK 130,00 | 3 – døgn NOK 260,00 | Uke NOK 390,00 | Sesong NOK 700,00


Fiskekort kan kjøpes på internett eller via en rekke lokale utsalgssteder.

Kortet gjelder for hele Engerdal kommune med unntak av Isteren, Ormutusjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hyllsjøen og Store Hundsjøen (se fiskeguide).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

 • Fisketid hele året. med følgende unntak:
  • I alle bekker og elver er fiske forbudt i perioden 01. september – 15. november. Unntatt er Femundselva hvor fiske er tillatt hele denne perioden, og Gløta, Isterfossen og Sømåa, hvor fiske etter harr er tillatt denne perioden. Husk stangfiskeforbud i Gløta, Isterfossen og Femundselva om våren (15. mars – 15. mai) for å verne om elvens bestand av stor, stasjonær ørret.
 • Fangstbegrensinger:
 • I Røa, Sømåa, Gløta, Sømåkvolvet og Lomtjønna er minstemål på ørret 25 cm.
 • I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr. døgn.
 • I Femund og Langsjøen er størstemål på ørret 40 cm med slikt unntak: Hver fisker/båtlag kan ta 2 ørreter over størstemålet pr døgn.
 • I Sømåa kan hver fisker kun ta to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
 • I Engeråa kan hver fisker kun ta to ørret eller harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
 • I sjøene Drevsjøen og Vurrusjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre enn 85 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.
 • Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang, og inntil tre pilkestikker under isfiske, men da forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn. Bruk av oter tillates i Femund og Engersjøen. Ved dorging tillates maks 6 stenger/sluker pr båt i Engersjøen og Femund, og 4 stenger/sluker pr båt i Langsjøen, Drevsjøen og Vurrusjøen.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn : +47 62 45 91 77 (Engerdal Fjellstyre)

Annen informasjon

Deler av Femunds omkringliggende villmark er verneområder med spesielle bestemmelser. Generelt gjelder sporløs ferdel. Bålfyring er tillatt, men kun med løs kvist funnet på bakken.

Området har flere tilrettelagte plasser med ildsted og søppelhåndtering. Vis hensyn til hverandre. Miljøet er et felles ansvar.


Lenker

Engerdal fjellstyre | Fiskeguide Kart Femund Engerdal  | Fiskeguide Tekst Femund Engerdal

Andre tilbud i Engerdal Andre tilbud i Innlandet