Lågen ­Fiskeelv

Gudbrandsdalslågen med sine sideelver er blant innlandets beste fiskeelver. Her finnes stor vassdragsvariasjon og et stort spekter fiskearter. Lågen Fiskeelv er en sammenslutning av 9 enkeltstående soner som disponerer fiskerettighetene i Lågen […]

Gudbrandsdalslågen med sine sideelver er blant innlandets beste fiskeelver. Her finnes stor vassdragsvariasjon og et stort spekter fiskearter. Lågen Fiskeelv er en sammenslutning av 9 enkeltstående soner som disponerer fiskerettighetene i Lågen fra Mjøsa og nesten til Lesjaskogsvatnet. Videre er sideelvene Gausa, Jøra og Augga, og Otta opp til og med Vågå (og Vågåvatnet i Vågå kommune) samt nedre del av Lora elv med i Lågen Fiskeelv.


Under følger en kort beskrivelse av de enkelte soner med lenke til mer informasjon på Inatur:


Sone 1: Lågen fra Mjøsa (gamle Vingnes bru) til Hunderfossen og Gausa i Lillehammer kommune

Lågendeltaet inneholder tett på 20 fiskearter og er et sted med alle muligheter og utfordringer! Her er plass til alle – fra fluefiskere etter grov ørret, harr og gjedde til familiefiske markstang.  I sone 1 er det innført fangstkvote på maks 5 ørret pr sesong pr. fisker over minstemål på 30 cm. i Lågen.  Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.  For mer informasjon om sone 1 se: «Fiskekort – Sone 1 (Lillehammer) i Gudbrandsdalslågen» på Inatur.


Sone 2: Lågen i Øyer kommune fra Hunderfossen (også innenfor Lillehammer kommune ovenfor Hunderfossen)

Sone 2 kan tilby både rolige og mer viltre elvestrekninger. Hvert år tas det flere storørret, men også fisket etter harr er svært godt, spesielt om høsten. I tillegg finnes det sik, abbor, lake m.m.  For mer informasjon om sone 2 se: «Fiskekort – Sone 2 (Øyer) i Gudbrandsdalslågen» på Inatur.


Sone 3: Lågen i Ringebu kommune

Sone 3 har et utall fiskearter, men de mest kjente er ørret, harr, sik, lake, abbor, mort (træl). Fiskerne i elva er fra de profesjonelle, til familie tur med markstang, pølsepakke og bål.  Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet i sone 3.For mer informasjon om sone 3 se: «Fiskekort – Sone 3 (Ringebu) i Gudbrandsdalslågen» på Inatur.


Sone 4: Lågen i Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune

Sone 4 strekker seg fra kommunegrense mot Ringebu i sør og til Sel i nord. Vår sone deler seg naturlig i to hvorav en strekning nedstrøms Harpefossen og en strekning oppstrøms Harpefossen.  For mer informasjon om sone 4 se: «Fiskekort – Sone 4 (Fron) i Gudbrandsdalslågen» på Inatur.


Sone 5: Lågen og Otta elv i Sel kommune

Denne delen av Gudbrandsdalslågen er svært godt egnet for sportsfiske. På strekningen finnes også en egen fluefiskesone.  Selve fluesonen er på ca. 5 km har glassklart vann og en god bestand av harr og ørret.  Fangstbegrensning i Fluesona i Sone 5: Hver fisker kan avlive 2 fisk (aure/harr) pr fiskedag under 35 cm. All fisk over 35 cm skal slippes tilbake i elva. Utenfor Fluesona er det ingen fangstbegrensninger.  For mer informasjon om sone 5 se: «Fiskekort sone 5 (Sel) i Gudbrandsdalslågen» på Inatur.  For mer informasjon om Fluefiskesonen i sone 5 se: «Fiskekort sone 5 – Fluefiskesona» på Fishspot.no.


Sone 6: Lågen i Dovre kommune (unntatt en frittstående fiskekortstrekning)

Vi kan tilby spennende fiskeopplevelser etter ørret og harr både for den kresne fluefiskeren så vel som markfiskeren. Sone 6 inneholder både roligere og hardere strøm-strekninger.   For mer informasjon om sone 6 se: «Fiskekort – Sone 6 (Dovre) i Gudbrandsdalslågen» på Inatur.


Sone 7: Lågen i Lesja kommune til utløp av Skrukka ca 7 km sør for Lesjaskogsvatnet. Omfatter og nedre del av Lora elv

Elva kan være svært klar og er sakteflytende. Under gode forhold kan man lett se fisken.  Alle muligheter for et spennende fluefiske både etter ørret og harr.  For mer informasjon om sone 7 se: «Fiskekort – Sone 7 (Lesja) i Gudbrandsdalslågen» på Inatur.


Sone 8: Otta elv, Lalmsvatnet og Vågåvatnet i Vågå kommune

Sone 8 går fra grensa mot Sel i sør, og følger Otta elv opp til og med Vågåvatnet. Otta elv byr på spennende ørretfiske. Vågåvatnet tilbyr godt sportsfiske etter både ørret, harr og røye.  For mer informasjon om sone 8 se: «Fiskekort Sone 8 (Vågå) i Gudbrandsdalslågen, og garnkort i Vågåvatnet» på Inatur.


Sone 9: Gausa, Jøra og Augga i Gausdal kommune

Sone 9 tilbyr fiske i elvene Gausa, Jøra og Augga. Tidligere har Gausa vært regnet som ei av landets beste ørretelver. Her finnes også harr og karpefisk.  I sone 9 er det innført fangstkvote på maks 5 ørret pr sesong per fisker over minstemål 25 cm i Gausa. Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet (villfisk).  For mer informasjon om sone 9 se: «Fiskekort – Sone 9 Gausa i Gausdal – Sideelv av Lågen» på Inatur.


Fiskekort

Det er mulig å kjøpe fiskekort for den enkelte sone, samt døgnkort og sesongkort som gjelder alle soner i Lågen fiskeelv bortsett fra Fluesona i sone 5 som har eget kort.


Priser:

Døgn alle soner NOK 125,00 |  Sesong alle soner NOK 1 000,00 (gjelder IKKE FLUESONA I SONE 5 som har egne fiskekort)


Uke den enkelte sone NOK 250,00 | Sesong den enkelte sone NOK 750,00


Døgn fluesona og sone 5 NOK 200,00 | Uke fluesona og sone 5 NOK 400,00 | Sesong fluesona og sone 5 NOK 1100,00


Fiskekort fås kjøpt på Turistkontor, sportsbutikker og bensinstasjoner.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler


Annen informasjon

  • Ta med all søppel hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
  • Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Lenker

Gjeldende fiskeregler for Lågen FiskeelvLågen Fiskeelv

Andre tilbud i Dovre Andre tilbud i Gausdal Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Lesja Andre tilbud i Lillehammer Andre tilbud i Nord-Fron Andre tilbud i Øyer Andre tilbud i Ringebu Andre tilbud i Sel