Hola elv med Sålekinna i bakgrunnen

Hola ­og ­Langsjøen

Sona Hola og Langsjøen er et stort område.  Elva passer godt for både flue, lettspinn- og markfiske. Mange steder er elva lett tilgjengelig, noe som gjør området familievennlig.  I mange «loker» og tjern som er tilknyttet elva finnes rikelig med abbor og gjedde.  I Langsjøen finnes alle artene av fisk - også stor ørret.

Sona Hola og Langsjøen er et stort område.  Elva passer godt for både flue, lettspinn- og markfiske. Mange steder er elva lett tilgjengelig, noe som gjør området familievennlig.  I mange «loker» og tjern som er tilknyttet elva finnes rikelig med abbor og gjedde.  I Langsjøen finnes alle artene av fisk – også stor ørret.


Hola varierer mellom lette strykpartier og strekninger der elva renner rolig.  Harr og ørret der de dominerende artene her, men både sik, gjedde og abbor finnes. Nedstrøms fluesona renner elva rolig og svinger elva seg sakte mellom gamle slåttenger.  Her finnes det mest harr og sik. Elva egner seg svært godt for kanopadling. I Langsjøen er det tillatt med bruk av båtmotor inntil 40 Hk/10 knop.

Beskrivelse av Hola fluefiskesone: Hola fluefiskesone starter ved Stormoen bru i Holøyen og går ned til Sønmørbrua.


Fiskekort

Fiskekortet for alle soner gir rett til å fiske på hele området til Hola fiskeforening.  Fisker plikter å følge reglene i de ulike sonene. En kan også kjøpe fiskekort som gjelder Hola og Langsjøen der Hola Fluesone ikke er inkludert.


Priser:

Fiskekort, fluesone inkludert:

Døgnkort ALLE soner NOK 100 ,- | Ukekort ALLE soner NOK 300,- | Sesongkort ALLE soner NOK 500,-*


Fiskekort, fluesone ikke inkludert:

Døgnkort UTEN fluefiskesona NOK 80,- | Ukeskort UTEN fluefiskesona NOK 250,-


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).


Fiskeregler

Utdrag fra fullstendige fiskeregler:

  • Fredningstid: Ørret: 1 september til 15 november. Harr: 1 mai til 15 juni.
  • I Hola er maksmål for harr er 35 cm og  maksmål for ørret er 30 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta en fisk over maksimalmål pr. døgn.
  • Døgnkvote på harr og ørret i Hola og Langsjøen er 2 fisk pr. døgn (en fisk over maksimalmålet).
  • Lovlig fiskeredskap er sportsfiskeredskap som flue, mark, sluk og spinner.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.  Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • ”Hola fluefiskesone» har egne fiskeregler.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn: (+47) 993 89 687

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark.  Gå ikke over jorder.

Ta med søppel all hjem.  Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Hola fiskeforening 

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tolga