Fiske ­i ­Selbu

Selbu byr på fiske i over 300 forskjellige fiskevann av forskjellig størrelse, fra små fjellvann, stille skogstjern til fiske etter storfisken i Nea og Selbusjøen. Med sine store utmarksområder er Selbu en av de virkelig store jakt- og fiske kommunene i Midt-Norge. Med et felles fiskekort kan du fiske i "hele" kommunen. 

Selbu byr på fiske i over 300 forskjellige fiskevann av forskjellig størrelse, fra små fjellvann, stille skogstjern til fiske etter storfisken i Nea og Selbusjøen. Med sine store utmarksområder er Selbu en av de virkelig store jakt- og fiske kommunene i Midt-Norge. Med et felles fiskekort kan du fiske i «hele» kommunen. 


Selbu kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke, 6-7 mil fra Trondheim- og 3 mil fra Trondheim Lufthavn Værnes. Kommunen omkranser Selbusjøen, full av innbydende nes og viker, og ikke minst attraktive fiskeplasser. Men best kjent for de fleste er trolig elva Nea. En ypperlig fiskeelv både for flue, sluk og mark og kanskje en av Nord-Europas beste ørretelver? Det blir opp til deg som fisker å vurdere – men elva huser en god bestand av ørret med innslag av virkelig grovvokste individer.


Men Selbu har mye mer å tilby! Store utmarksområder i kommunen byr på over 300 spredte fiskevann.  For deg som ikke er kjent i området fra før trekkes lokaliteter som Langtjønna, Rørtjønna, Østrungen, Vålåtjenna, Drøytjenna, Evsjøen, Rimsjøen, Kroksjøen, Hersjøen, Vitjenna, Børsjøen, Storsjøen, Gråsjøen, Svendalstjenna, og Julsettjønna frem som noen gode tips.  Flere av Selbus fiskevann kan vise til tildels riktig stor fisk, andre igjen har mye men små fisk. Der vil du imidlertid få stor fangst i antall. Fiskebestandene domineres i hovedsak av ørret og røye, men i Selbusjøen er det også lake og gjedde.  


Selbu Utmarksråd tilbyr et felles fiskekort (Selbukortet) som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann, bekker og elver i Selbu, med noen unntak. Det selges også egne fiskekort for de enkelte utmarkslagenes områder, da gjeldene kun innenfor det respektive område. I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea for elvestrekningen fra kommunegrense mellom Selbu og Tydal til Neas utløp i Selbusjøen. For mer informasjon om fisket i Selbu henvises til egen fiskeguide.


Selbu Utmarksråd er en paraplyorganisasjon for alle utmarkslagene i Selbu kommune og har en viktig rolle i forvaltningen av jakt og fiskeressursene i kommunen. Utmarksrådet ønsker å bidra til en fornuftig bruk av utmarka gjennom samarbeid og tilrettelegging.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder for fiske med stang eller håndsnøre. Unntatt er vann som er avmerket med rødt i brosjyren Fiskeguide for Selbu.


Priser:

Selbukortet: Døgn NOK 100,00 | Uke NOK 400,00 | Sesong NOK 800,00

Neakortet: Døgn NOK 130,00 | 3 -døgn NOK 330,00 | Sesong NOK 800,00


De enkelte Utmarkslag har litt ulike fiskekortordninger: 

Døgn NOK 50,00 | Sesong NOK 400,00


Fiskekort fås også kjøpt på lokale utsalgssteder som turistkontor, sportsbutikker og bensinstasjoner m.m..

Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid hele året unntatt i fredningstid 15. sept- 15.okt.
  • Ståsnøre uten tilsyn, markline og lignende er ikke tillatt.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Fiske fra båt er tillatt. Motorbåt er tillatt på Selbusjøen. El-motor kan benyttes i Østrungen, Børsjøen og Hersjøen.
  • Utsetting av fisk må ikke finne sted uten spesiell tillatelse.
  • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i andre vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet. Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørt før det brukes i et nytt vassdrag. Ved mistanke om fiskesykdommer, ta kontakt med Selbu Utmarksråd i Selbu , tlf 909 58 599 , eller fjelloppsyn, tlf 975 59 758. Desinfeksjon av utstyr utføres hos Statoil Selbu og Selbusport’n.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

I Selbu finnes et mangfold i overnattingssteder. For mer info om overnatting kan du se utfyllende informasjon om overnatting på Visitselbu.


Det er lagt til rette for turbrukere med gapahuker på flere steder. Disse er til fri benyttelse for alle. Vis hensyn rundt gapahukene og ikke bruk trærne til ved. Vis også aktsomhet ved bruk av bål i terrenget. Det er flere bilveier inn i utmarksområdene og de fleste kan benyttes mot å betale bompenger.


Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel. Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.


Lenker

Selbu Utmarksråd | Følg Selbu Utmarksråd på Facebook 


Kontakt

Selbu Utmarksråd v/Lars Olav Mogård | telefon +47 909 58 599 | E-post: lars.olav@neanett.no

Andre tilbud i Selbu Andre tilbud i Trøndelag