Atnavassdraget

Ved foten av Rondane ligger Atnavassdraget som byr på et variert fiske etter røye, ørret og harr. Vassdraget kan by på et variert fiske i storslåtte naturomgivelser i rundt 50 vatn og […]

Ved foten av Rondane ligger Atnavassdraget som byr på et variert fiske etter røye, ørret og harr. Vassdraget kan by på et variert fiske i storslåtte naturomgivelser i rundt 50 vatn og 150 km med elver og bekker.

 

Midt mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen kan ligger Atnavassdraget der Atna Fiskeforening tilbyr fiske i rundt 50 vatn og 150 km elver/bekker.

Hovedvassdraget, Atna elv, har sitt utspring i Rondane nasjonalpark og renner via Atnsjøen og videre ut i Glomma ved Atnosen. Oppstrøms Atnsjøen er det kun ørret, mens nedstrøms Atnbrufossen er det i tillegg harr. Atnsjøen har en egen storørretstamme og en fin bestand av røye. Setninga/Vulua er et sidevassdrag til Atna med ørret som eneste fiskbare art.  Elgvatnet og Gråsjøen inngår ikke i fiskekortet.

Fiskekort

Priser:

Døgnkort NOK 100,- | 2-døgnkort NOK 150,- | 3-døgnkort NOK 200,- | Ukeskort NOK 300,- | Sesongkort NOK 500,-

 

I tillegg til at du kan kjøpe fiskekort på nett og sms, så kan du også kjøpe fiskekort hos: Atnasjø Kafé, Atnbrua Handel, Skogli Camping, Tangen hytteutleie, Rondane Gjestegård, Nordre Brænd gård, Solhaug Camping, Vestre Vuluvolden, Vangen Camping, G-sport Ringebu, Lundes Turisthandel, Atna Camping, Coop Atna, Rondane Rast & Info, Koppang Camping, Rondane Utleie, Rondane Friluftssenter Rondetunet og hos Sollia Fjellstyre.

 

Garnkort for utenbygdsboende fås kjøpt hos: Atnbrua Handel, Rondane Gjestegård, Solhaug Camping, Lundes Turisthandel og Sollia Fjellstyre.

Garnkort/sesongkort for innenbygdsboende fås kjøpt hos: Nordre Brænd gård, Rondane Gjestegård, G-sport Ringebu, Lundes Turisthandel, Jon Bergdal (Sør-Fron) og Sollia Fjellstyre.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

 • Fiskekort må løses før fisket tar til.
 • Levende organismer er ikke tillatt å overføre fra et vassdrag til et annet.
 • Ørekyte, død eller levende, er forbudt å bruke som agn.
 • Stangfiske er tillatt fra isløsning og varer til fredning 15.september.
 • Isfiske starter 1.desember og varer til isen går.
 • Fiske med oter er tillatt for alle på Finnsjøen i hele fiskeperioden.
 • Oterfiske for utenbygdsboende personer er tillatt på Atnsjøen i juli måned. Dette gjelder kun ved løsing av sesongkort.
 • Oterfiske for utenbygdsboende personer er tillatt på Setningen hele sesongen. Dette gjelder kun ved løsing av sesongkort.
 • Fiske fra innmark er forbudt uten grunneiers tillatelse.
 • Fangstrapport skal sendes inn etter endt fiske.
 • Garnfiske for utenbygdsboende er tillatt på Setningen og Finnsjøen. Dette krever eget garnfiskekort.
 • Brudd på fiskereglene vil bli anmeldt.

Annen informasjon

Det er muligheter for å leie båt på Setningen og Finnsjøen. Ta kontakt med Rondane Gjestegård.

I området er det til sammen 8 gapahuker/ljørbuer som står åpne for fiskere og allmennheten for øvrig. Vis aktsomhet ved bålfyring og vennligst ta med all søppel hjem igjen.

Lenker

www.sollia-fjellstyre.no

Andre tilbud i Folldal Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Stor-Elvdal

Kart