Atnavassdraget

Ved foten av Rondane ligger Atnavassdraget som byr på et variert fiske etter røye, ørret og harr. Vassdraget kan by på et variert fiske i storslåtte naturomgivelser i rundt 50 vatn og 150 km med elver og bekker.

Ved foten av Rondane ligger Atnavassdraget som byr på et variert fiske etter røye, ørret og harr. Vassdraget kan by på et variert fiske i storslåtte naturomgivelser i rundt 50 vatn og 150 km med elver og bekker.


Midt mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen kan ligger Atnavassdraget der Atna Fiskeforening tilbyr fiske i rundt 50 vatn og 150 km elver/bekker.


Hovedvassdraget, Atna elv, har sitt utspring i Rondane nasjonalpark og renner via Atnsjøen og videre ut i Glomma ved Atnosen. Oppstrøms Atnsjøen er det kun ørret, mens nedstrøms Atnbrufossen er det i tillegg harr. Atnsjøen har en egen storørretstamme og en fin bestand av røye. Setninga/Vulua er et sidevassdrag til Atna med ørret som eneste fiskbare art.  Elgvatnet og Gråsjøen inngår ikke i fiskekortet.


Fiskekort

Priser:

Døgnkort NOK 100,- | 2-døgnkort NOK 150,- | 3-døgnkort NOK 200,- | Ukeskort NOK 300,- | Sesongkort NOK 500,-


I tillegg til at du kan kjøpe fiskekort på nett og sms, så kan du også kjøpe fiskekort hos: Atnasjø Kafé, Atnbrua Handel, Skogli Camping, Tangen hytteutleie, Rondane Gjestegård, Nordre Brænd gård, Solhaug Camping, Vestre Vuluvolden, Vangen Camping, G-sport Ringebu, Lundes Turisthandel, Atna Camping, Coop Atna, Rondane Rast & Info, Koppang Camping, Rondane Utleie, Rondane Friluftssenter Rondetunet og hos Sollia Fjellstyre.


Garnkort for utenbygdsboende fås kjøpt hos: Atnbrua Handel, Rondane Gjestegård, Solhaug Camping, Lundes Turisthandel og Sollia Fjellstyre.

Garnkort/sesongkort for innenbygdsboende fås kjøpt hos: Nordre Brænd gård, Rondane Gjestegård, G-sport Ringebu, Lundes Turisthandel, Jon Bergdal (Sør-Fron) og Sollia Fjellstyre.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

 • Fiskekort må løses før fisket tar til.
 • Levende organismer er ikke tillatt å overføre fra et vassdrag til et annet.
 • Ørekyte, død eller levende, er forbudt å bruke som agn.
 • Stangfiske er tillatt fra isløsning og varer til fredning 15.september.
 • Isfiske starter 1.desember og varer til isen går.
 • Fiske med oter er tillatt for alle på Finnsjøen i hele fiskeperioden.
 • Oterfiske for utenbygdsboende personer er tillatt på Atnsjøen i juli måned. Dette gjelder kun ved løsing av sesongkort.
 • Oterfiske for utenbygdsboende personer er tillatt på Setningen hele sesongen. Dette gjelder kun ved løsing av sesongkort.
 • Fiske fra innmark er forbudt uten grunneiers tillatelse.
 • Fangstrapport skal sendes inn etter endt fiske.
 • Garnfiske for utenbygdsboende er tillatt på Setningen og Finnsjøen. Dette krever eget garnfiskekort.
 • Brudd på fiskereglene vil bli anmeldt.
 • Fullstendige fiskeregler for Atna Fiskeforening.

Annen informasjon

Det er muligheter for å leie båt på Setningen og Finnsjøen. Ta kontakt med Rondane Gjestegård.

I området er det til sammen 8 gapahuker/ljørbuer som står åpne for fiskere og allmennheten for øvrig. Vis aktsomhet ved bålfyring og vennligst ta med all søppel hjem igjen.


Lenker

www.sollia-fjellstyre.no

Andre tilbud i Folldal Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Stor-Elvdal