Foto: Kjell Rakkenes. www.rakkenes.com

Trysilelva

Trysilelva gir deg nesten 10 mil med varierte fiskemuligheter. Uavhengig av hvilke hvordan du liker å fiske, elva har noe for alle sportsfiskere. Ørret og harr i strømrike høler eller gjedde, sik og abbor i brede stilleflytende seksjoner, fiske fra land eller fiske fra båt - her har du alle muligheter!

Trysilelva gir deg nesten 10 mil med varierte fiskemuligheter. Uavhengig av hvilke hvordan du liker å fiske, elva har noe for alle sportsfiskere. Ørret og harr i strømrike høler eller gjedde, sik og abbor i brede stilleflytende seksjoner, fiske fra land eller fiske fra båt – her har du alle muligheter! Fiskeområdet strekker seg fra Engerdal kommunegrense nord for Sennsjøen til Svenskegrensa, med unntak av to private områder. 


Trysilelva mellom Engerdal kommunegrense og Sennsjøen byr på et spennende fiske i et fantastisk naturområde i Trysil.  Elva har på denne strekningen slake strømninger.  Harr er dominerende art med innslag av ørret opp mot 2kg. Denne strekningen av Trysilelva har maksmålsforvaltning. Sennsjøen er en del av selve elva. Her er det siken som dominerer men innslag av abbor, gjedde og lake er betydelig. Det er god tilgang til sjøen fra veg langs østsiden av sjøen. Store deler av elva er vadbar, men det kan være en fordel med kano noen steder i Sennsjøen.


Strekningen fra Sennsjøen til utløpet av Engeråa er viden kjent som en spennende og god fiskestrekning.  Her går elva i ville stryk, avbrutt av dype loner og store høler der det kan stå stor fisk.  Harr, ørret og noe sik er dominerende.  Det er flere idylliske plasser langs elva.Noen fiskeplasser kan ha vanskeligere adkomst på grunn av ulendt terreng.


Strekningen fra Eidehølen til Jordet er et jevnt strømrikt parti med harr og ørret.  Her er kanskje ikke fiskene de aller største, men fangstene kan være gode. På enkelte partier av strekningen er fisk opp mot 1 til 2 kg likevel ikke uvanlig.


Strekningen Jordet og Innbygda er populær blant fluefiskere.  Her finnes kjente fiskeplasser som Djupfloen, Trettkilen, Mosengfloen og Øren med flere.  Dette er en god harrstrekning. Ørreten er under middels stor, selv om store enkeltindivider forekommer. Elveprofilet på deler av strekningen er bredt, ensartet og grunt.


Strekningen Innbygda til Koloa er der hvor elva endrer karakter til mer stilleflytende med fin bunn og grasbevokste elvekanter.  I de stilleflytende partiene er det rikelig med gjedde, sik, abbor og harr. Gjedde og sik er dominerende arter.  Siken er storvokst på 1 – 2 kilo, av og til opp til 3 kilo.  I de strømrike partiene dominerer harren med innslag av ørret. Ikke så mye ørret, men den som finnes kan bli stor.  Harren varierer fra 3 – 6 hg, men det tas ofte harr på over en kilo.  Kjente fiskeplasser er Gråa og Øråstryket. Området passer godt til tørrfluefiske fra båt, eller med stang og vadere fra land.


Fra Koloåas utløp og helt til svenskegrensa er det innført maksmålsforvaltning.  Ørret over 30 cm og harr over 35 cm skal settes ut igjen.  Det gjøres oppmerksom på at Gjerfloen Fluefiske og Vestsjøberget Fluefiske begge ligger innenfor dette elveavsnittet. De har egne fiskekortodninger og inngår derfor ikke i fiskekortet.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder for hele Trysil Fellesforenings fiskeområde som dekker det meste av Trysil kommune og omfatter ca. 100 elver, sjøer og tjern. Trysil Fellesforening for jakt og fiske er en sammenslutning av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil.


Priser:

Døgn NOK 130,00 | Uke NOK 390,00 | Sesong NOK 580,00


Fiskekort fås også kjøpt på Turistkontoret, sportsbutikker og bensinstasjoner.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid hele året.  Unntak: I Trysilelva nord for Håens utløp er stangfiske forbudt i tiden 15/3-15/5.
  • Størstemål:  På strekningen nord for Sennsjøen, samt på strekningen fra Koloåas utløp til riksgrensen skal ørret over 30 cm og harr over 35 cm settes ut igjen.  All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret eller harr over størstemålet per døgn.
  • Minstemål: På strekningen fra Sennsjøen til Koloåas utløp er minstemål for ørret og harr 25 cm. All fisk under minstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen
  • Vänerlaks er fredet. All fanget Vänerlaks skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
  • Det er ikke tillatt å fiske med agnfisk som ikke naturlig forekommer på fiskeplassen. Bruk av levende agnfisk er forbudt.
  • Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

For nøyaktig angivelse av hvilke vann, elver og bekker som omhandles av fiskekortet henvises til Fiskekart Trysil (pdf).

Fiske fra båt er tillatt, unntatt på Røsjøen

Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Trysil Fellesforening | Fiskekart Trysil (pdf) | Fullstendige fiskeregler-2016.pdf

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Trysil