Fornøyde fiskere

Felles ­fiskekort ­for ­Glomma ­og ­Stor-Elvdal

Sportsfiske i variert natur med fjell, skog, vann og elver med rike muligheter i hele 50 gode fiskevann og mer enn 90 km elv. Kombiner gjerne fisketuren med kanopadling i Glommas stilleflytende områder. Liker du vandring i fjellets åpne vidder eller vil oppleve skogens mystikk, anbefales å forsøke fiskelykken i noen av  i noen av alle små og store vann. 

Sportsfiske i variert natur med fjell, skog, vann og elver med rike muligheter i hele 50 gode fiskevann og mer enn 90 km elv. Kombiner gjerne fisketuren med kanopadling i Glommas stilleflytende områder. Liker du vandring i fjellets åpne vidder eller vil oppleve skogens mystikk, anbefales å forsøke fiskelykken i noen av  i noen av alle små og store vann. 


Glomma fiskeforening tilbyr ett felles fiskekort som dekker hele 50 gode fiskevann og mer enn 90 km elvestrekning i Stor-Elvdal kommune. Glomma er det best kjente fisketilbudet for de fleste. Her finner du stor variasjon, fra stille dype partier, til mange mindre elvefall og stryk som innbyr til et spennende fiske, uavhengig av hvilken fiskeform som du liker. Glomma holder mye fisk og stor fisk. Og hvert år besøker sportsfiskere fra hele Europa elva på jakt etter spennende fiske og flotte naturopplevelser.


Men fisket i Stor Elvdal er så mye mer enn bare Glomma! Små og store sidevassdrag er absolutt verdt et forsøk. I mange av disse finnes innslag av stor ørret på gytevandring fra hovedelva, selv om mengden som oftest består av mindre stasjonær fisk. Fiskeområdet holder også en rekke store og små vann i skogsmark eller fjellterreng. I de aller fleste vann finnes ørret, ofte i sameksistens med andre arter som røye eller abbor. Flere av vannene holder også riktig så stor ørret og kan gi deg opplevelser for livet. Her vil du finne et fiske som passer for alle, alt fra tilrettelagte fiskeplasser nært vei til fjellfiske hvor du må ta beina fatt.


Fiskekort

Nå får du kjøpt et felles fiskekort som dekker det meste av Stor Elvdal kommune. Med dette fiskekortet kan du fiske på 50 gode ørret og røyevann og mer enn 90 km elvestrekning fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør.

Fiskekortet omfatter følgende områder (områdetall refererer til kart i pdf):

 1. Storhovden, Vesle Hovden, Halasjøen, Stauptjern, Staupsjøen, Himmelsjøen, Husmannstjern, Hovda, Staupa, Hemla, Svartsjøen og Harptjern ved Opphus.
 2. Store og lille Myklebysjøen, Søkkundsjøen, Søkkunda og Eldåa.
 3. Tittelsjøen.
 4. Bjørsjøen, Abbortjørna, Gustutjørna, Trytjern, Trya, Lauvåsvannet, Fåfengtjern, N. og S. Bjøråa og Gråsjøen.
 5. Kjemsjøen.
 6. Skånsjøen, Skånsjøflyet, Revtjern, Langtjern, Vakkertjern, Svarttjern, Netsjøen, Netfloen, Oksetjern, Lorttjern, Sløbekktjern, Svedstadtjern, Øvre Nestjern, Brennkroktjern, Nedgardskroktjern, Mørbekktjern, Spongtjerna, Rørtjønna og Vestgardtjønna
 7. Glomma innen Stor-Elvdal.
 8. Imsa.

NB: Fiskekortet gjelder ikke for Atnavassdraget eller Store og lille Helgetjern.


Priser:

Døgnkort  NOK 130,00 | Ukekort NOK 330,00 | Sesongkort NOK 670,00


Fiskekort kan kjøpes enten over internett eller hos lokale utsalgssteder (bensinstasjoner, campingplasser, m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

 • Fisketid hele året.  All ørret fredet fra 15.09 – 31.10 (NB: Egne bestemmelser for fisketider m.m. i Glomma).
 • Fiskekort:  Alle over 16 år må løse fiskekort før fisket starter. Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Det er tillatt for alle under 16 år å fiske uten fiskekort, men vi oppfordrer til at fiskereglene følges.
 • Redskap / Utstyr: Hvis ikke annet er bestemt, gjelder kortet for fiske med én stang fra land (vading er tillatt) med de unntak som er nevnt under:
  •  Fiske fra båt er kun tillatt i Glomma.
  •  Fiske fra flytering er kun tillatt i Glomma, Gråsjøen og Bjørsjøen.
  • Fiske med levende fisk som agn er forbudt.
  • Det er forbudt å nytte bunden redskap (garn, not, ruse, o.l) til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.
  • Fiske med oter, langreiv, støkrok, ruse og kupe er ikke tillatt. Unntak: På isen er bruk av støkrok og gjeddesaks etter lake og gjedde tillatt.  Til fangst av gjedde og lake er ruse tillatt hele året. Bruk av oter er tillatt i Glomma på strekningen Messeltfossen til Spongfossen.
 • Fiskeregler for fiske i Glomma:
  • All ørret er fredet fra og med 15. september til og med 15. mai. Alt fiske etter harr forbudt i tidsrommet fra og med 1. november til og med 15. mai. Med unntak av isfiske.  Andre arter enn ørret og harr kan fiskes hele året i Glomma.
  • Begrensninger på størrelse og antall harr og ørret:
  • Størstemål:  All ørret og harr over 35 cm skal gjenutsettes med slikt  unntak:  Fisker kan avlive inntil 1 fisk (harr eller ørret) over  størstemål per døgn.   Det oppfordres likevel til å gjenutsette fisk over størstemål ( 35 cm).
  • Døgnkvote: Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr. fisker/døgn max 1 fisk over 35 cm.
 • Oppsyn:  Fiskeren plikter å framvise fiskekort og eventuell fangst til oppsyn som legitimerer seg.
 • Brudd på fiskereglene:  Grove brudd på fiskereglene (f.eks. manglende fiskekort) medfører et gebyr på kr 2000,- og kan medføre anmeldelse og tap av fiskerett (inndragelse av fiskekort).
 • Telefon oppsyn: +47 91 85 13 83

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med all søppel hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Glomma fiskeforening 

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Stor-Elvdal