Fiske for alle

Fiske ­i ­Trysil

Når du vil fiske i Trysil får du tilgang på en rekke innbydende sportsfiskemuligheter. Her kan du fiske i fjellvann etter ørret og røye. Du kan prøve harren i Trysilelva eller Ljøra, fiske etter storgjedda, eller meite etter abbor i et de mange skogstjernene. I tillegg kan du velge blant flere tilrettelagte aktiviteter for deg som fisker.

Når du vil fiske i Trysil får du tilgang på en rekke innbydende sportsfiskemuligheter. Her kan du fiske i fjellvann etter ørret og røye. Du kan prøve harren i Trysilelva eller Ljøra, fiske etter storgjedda, eller meite etter abbor i et de mange skogstjernene. I tillegg kan du velge blant flere tilrettelagte aktiviteter for deg som fisker.


Fiskebestandene i våre elver, bekker, sjøer og tjern er generelt gode. Derfor, når du skal ta turen for å fiske i Trysil, er vi helt sikre på at du vil få en meget hyggelig opplevelse. Her blir det hvert år gjennomført tiltak i den hensikt at du få nettopp de gode fiskeopplevelsene  Arbeidet som gjøres er omfattende og består blant annet av nødvendige støtteutsettinger av fisk, uttynningsfiske i overbefolkede vann, biotopforbedrende tiltak, kalking, vannundersøkelser og prøvefiske. I tillegg til et omfattende arbeid for å sikre sunne vann med levedyktige fiskebestander, arbeider vi med å legge de øvrige forholdene til rette for deg som fisker.


I Trysil finnes tilbud om guidede turer, fiskekurs, båtutleie, samlingskvelder for fiskere og varierte bomuligheter.


Det gjøres oppmerksom på at Gjerfloen Fluefiske og Vestsjøberget Fluefiske har egne fiskekortordninger og inngår derfor ikke i fiskekortet for Trysil Fellesforening. Trysil Fellesforening for jakt og fiske er en sammenslutning av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder for hele Trysil Fellesforenings fiskeområde som dekker det meste av Trysil kommune og omfatter ca. 100 elver, sjøer og tjern.


Priser:

Døgn NOK 130,00 | Uke NOK 390,00 | Sesong NOK 580,00


Fiskekort fås også kjøpt på Turistkontoret, sportsbutikker og bensinstasjoner.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid hele året.  Unntak: I Trysilelva nord for Håens utløp er stangfiske forbudt i tiden 15/3-15/5.
  • Størstemål:  På strekningen nord for Sennsjøen, samt på strekningen fra Koloåas utløp til riksgrensen skal ørret over 30 cm og harr over 35 cm settes ut igjen.  All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret eller harr over størstemålet per døgn.
  • Minstemål: På strekningen fra Sennsjøen til Koloåas utløp er minstemål for ørret og harr 25 cm. All fisk under minstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen
  • Vänerlaks er fredet. All fanget Vänerlaks skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
  • Det er ikke tillatt å fiske med agnfisk som ikke naturlig forekommer på fiskeplassen. Bruk av levende agnfisk er forbudt.
  • Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

For nøyaktig angivelse av hvilke vann, elver og bekker som omhandles av fiskekortet henvises til Fiskekart Trysil (pdf).

Fiske fra båt er tillatt, unntatt på Røsjøen

Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Trysil Fellesforening | Fiskekart Trysil (pdf) | Fullstendige fiskeregler-2016.pdf

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Trysil