Heggsjøan 3, Foto Norske Naturopplevelser AS

Fiske ­i ­Snåsa

Fiske i Snåsa er synonymt med et besøk i Snåsa Fjellstyre sine områder. Med ett fiskekort har du tilgang til over 1500 små og store fiskevann, elvestrekninger og muligheter for både båt- og hytteleie i et av de virkelig store villmarksområdene i Norge. I Snåsas statsallmenninger er det ørreten som er den dominerende fiskearten, men en rekke vann har i tillegg røye og lake.

Fiske i Snåsa er synonymt med et besøk i Snåsa Fjellstyre sine områder. Med ett fiskekort har du tilgang til over 1500 små og store fiskevann, elvestrekninger og muligheter for både båt- og hytteleie i et av de virkelig store villmarksområdene i Norge. I Snåsas statsallmenninger er det ørreten som er den dominerende fiskearten, men en rekke vann har i tillegg røye og lake.


Snåsa Fjellstyre tilbyr deg mange muligheter for fiske i Snåsa.  For når du beveger deg her mellom fjell og daler i dette store og varierte området vil du oppleve et vell av blinkende blå vann og lange elvestrekninger. Her finner du alt fra høyfjellsfiske langt inne i Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark til mer lett tilgjengelig fiske ved bilveg. Alt har sin sjarm og sine utfordringer, og du kan legge opp din tur akkurat slik du ønsker det – for her er fiskemuligheter som passer for alle kategorier av fiskere. Muligheten til å få fisk av meget god kvalitet og størrelse er uansett riktig så bra.


Området byr på mange og store naturopplevelser i flotte omgivelser. Store deler av Blåfjella-Skjækerfjella består av lave fjell og snilt terreng hvor mange merkede stier gjør at området egner seg godt også for familieturer. Om du ønsker så kan man kombinere fisketuren med matopplevelser i genuint setermiljø, eldre kultur- og naturhistorie, og botaniske godbiter. Eller kanskje bare oppleve stillheten og nærheten til naturen langs vassdrag og fjell hvor du møter områdets ville dyr og fugler.


I Heggsjøene i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark kan du virkelig oppleve et fiske etter stor og sprek ørret ved foten av Imsdalsfjellet og Heggsjøfjellet, vakkert omkranset av fjellbjørkeskog og myrdrag. Ørret og lake finnes i begge vannene, og ørreten er av god kvalitet med dyprød farge og i svært god kondisjon. Gode standplasser for stor ørret er lett tilgjengelig fra land, noe som gir gode muligheter for spinnfiske og fluefiske.


Snaufjellvatnet og omkransende fiskevann, i hjertet av Akselfjella, er det høyfjell så langt øyet kan se og området er preget av karrige natur vakkert omringet av mektige fjell i himmelranden. Dette er typiske høyfjellsvann hvor fiskesesongen på sommeren kan være relativt kort, men intens. Ørretens størrelse er jevnt over god her, den er knallrød i kjøttet med sølvblank ytterside og i god kondisjon. Her er det bare å velge og vrake, men pass på å ikke gå forbi de små pyttene uten navn på kartet, de kan romme store overraskelser.


Hos Snåsa Fjellstyre kan man også leie hytter for overnatting og få en behagelig ferieopplevelse. De tilbyr en rekke hytter hvor også båt følger med. I tillegg kan man ved enkelte vann også finne egne utleiebåter.  For mer informasjon om dette henvises til fjellstyrets hjemmesider. 

Fjellstyrets egen fiskeguide gir deg innsyn i et utvalg av gode fiskevann med beskrivelser av de enkelte fiskemulighetene og konkrete råd for et best mulig fiske i akkurat det vannet. Her er det også tips om vann i nærheten som du anbefales å prøve hvis du tar turen dit.


Fiskekort

Snåsa fjellstyre forvalter nærmere 1 400 000 mål statsallmenning i Snåsa kommune. I dette omfattes både skog, fjell, elver og over 2000 fiskevann.


Priser:

Døgn NOK 100,00 | Uke NOK 350,00 | Sesong NOK 540,00 | Sesong Familie NOK 720,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

(NB: Utdrag fra lokale fiskeregler. Les fullstendige fiskeregler innen fisket tar til).

 • Alle som skal drive fiske må ha løst fiskekort. Fiskekortet gjelder for kalenderåret.
 • Fiskere plikter å sette seg inn fastsatte bestemmelser og grenser innen fisket tar til.
 • Barn/- ungdom under 20 år fisker gratis med stang/håndsnøre.
 • Bruk av levende agn er strengt forbudt. Det er tillat å benytte meitemark eller insekt.
 • Krokfiske (sportsfiske) kan bare utøves med stang eller håndsnøre under aktivt fiske.
 • Bestemmelser for grensevann:
  • Skjækervatnet gjelder fiskekortet hele vannet.
  • I Bangsjøene kan det løses eget kort. (Bangsjøkortet som omfatter hele Bangsjøene).
 • Fiskeren må opptre varsomt i fiskeområdet, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplasser skal forlates ryddet.
 • Fiskere plikter å vise fram fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet, politiet eller noen fra Fjellstyret.
 • Brudd på fiskeregler blir anmeldt.

Annen informasjon

I Nasjonalparken kan du samle sammen tørrkvister og tenne bål i den perioden det er tillatt, men stående tørrfuru er fredet.

Ha alltid ha med deg skikkelige regnklær og varmt ombytte. Selv midtsommers kan det fort komme væromslag, og da blir det kaldt og surt fjellvær.

Ta med søppel all hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Snåsa Fjellstyre | Følg på Facebook | Fiskeguide | Fiskeregler | Båtutleie


Kontaktinformasjon

Snåsa fjellstyre | Telefon: (+47) 468 99 771 | E-post: snasa@fjellstyrene.no

Andre tilbud i Snåsa Andre tilbud i Trøndelag