Harr fra Os og Erlia

Glomma ­– ­Os ­og ­Erlia

Os og Erlia fiskeforening forvalter over 20 km elvestrekning.   Her finner en mange strømnakker, små brekk og kulper.  Øvre deler av Glomma skifter mellom stryk og roligere partier. Dette gjør elva svært attraktiv for fluefiske.

Os og Erlia fiskeforening forvalter over 20 km elvestrekning.   Her finner en mange strømnakker, små brekk og kulper.  Øvre deler av Glomma skifter mellom stryk og roligere partier. Dette gjør elva svært attraktiv for fluefiske. Elva Nøra tilhører også området.  Harr og ørret er dominerende fiskeslag.  Det er også en liten fluesone innenfor området til Os og Erlia fiskeforening.


Fiskeområdets vekslende karakter gir grunnlag for et svært interessant og variert fiske og har i lang tid vært et attraktivt reisemål for sportsfiskere. Området avgrenses ved Røros kommunegrense i nord til  Erlimoen på Tolga i Sør. Det gjøres oppmerksom på at det innenfor dette området ligger en fluesone med egne fiskeregler.


Fiskekort

Du kan velge å kjøpe fiskekort som gjelder for hele området inkludert fluesonen ved Erlinesset,  eller kjøpe fiskekort som ikke inkluderer fluesonen.


Priser:

ALLE SONER:
Døgn alle soner NOK  150,00 | Uke alle soner NOK  600,00 | Sesong alle soner NOK  800,00


FISKEKORT UTEN FLUESONEN:
Døgn UTEN fluesone NOK 70,00 | Uke UTEN fluesone NOK 250,00 | Sesong UTEN fluesone NOK 400,00


Fiskekort kan kjøpes enten over internett eller hos lokale utsalgssteder (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid 15.05 – 15.09
  • Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskaper som flue, sluk, mark og spinner.
  • All harr under 35 cm skal gjenutsettes.
  • Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.
  • Kvote: Hver fisker kan maksimalt avlive 2 fisk pr. fiskedøgn.
  • Fiske fra båt er tillatt f.o.m. sesongen 2016.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn: +47 90 09 28 24

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
Ta med all søppel hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Os