Foto Eva Britt Riise

Lesja ­Fjellstyre

Lesja Fjellstyre forvalter et spennende og variert sportsfiske etter ørret, røye og harr. Om du vil forsøke fisken etter en lang fottur i urørte fjellområder eller lett tilgjengelige fiskeplasser ved vei, her er muligheter for alle.  Båt og hytter kan leies.

Lesja Fjellstyre forvalter et spennende og variert sportsfiske etter ørret, røye og harr. Om du vil forsøke fisken etter en lang fottur i urørte fjellområder eller lett tilgjengelige fiskeplasser ved vei, her er muligheter for alle.  Båt og hytter kan leies.


Lesja Fjellstyre tilbyr ett fiskekort for Dalsida – og Lordalen statsallmenninger i Lesja kommune hvor du kan fiske etter høyfjellsørret, røye og harr i et 1600 km2 stort område, kjent for sin flotte natur, lange seterdaler, store villreinfjell og mange gode fiskevann.


Fiskekortet gir deg tilgang på et variert fiske i 230 fiskevatn og 180 km elver og bekker, noen ligger nært vei mens andre ligger langt til fjells og betyr lange fotturer for å oppleve. Med så store muligheter vil alle finne et tilbud som passer for seg. I alle vann, elver og bekker med fisk er ørreten dominerende art – den er sprek og av meget fin kvalitet.   I Flisarvatn, Trælen og Sjongsvatn nede i dalen på Dalsida kan du også fiske etter røye, mens det i Aursjøbassenget, Vangsvatnet og Vangstjønn er harr i tillegg til ørret.


De fleste vann i fiskeområdet ligger mellom 800 og 1400 m.o.h. men det finnes også vann med fisk helt oppe i 1550 m.o.h. Fjellstyret setter nesten hvert år ut opptil 2 500 ørret fordelt i forskjellige vann og tjønner i satsallmenningene for å opprettholde ørretbestandene. De høyereliggende lokalitetene er avhengige av utsettinger men lavereliggende vann også har naturlig reproduserende bestander.  I tillegg settes hvert år ut 10.000 2-årig settefisk i Aursjømagasinet.


Lesja fjellstyre leier ut  en rekke hytter og buer i tilknytning til flere av fiskemulighetene. Du kan også få leid båt, enten sammen med utleiehyttene eller som egne utleiebåter. Få mer informasjon hos Lesja Fjellstyre.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder for både Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning.


Priser:

1 Døgn NOK 70,00 | 2-døgn NOK 100,00 | 3-døgn NOK 150,00 | Uke NOK 220,00 | Sesong NOK 300,00


Fiskekort fås også kjøpt på Turistkontoret, sportsbutikker og bensinstasjoner m.m.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

Utdrag fra fiskereglene. se fullstendige fiskeregler hos Lesja Fjellstyre

  • Fisketid 01.06 – 10.09.
  • Det er ikke tillatt å ha med eller bruke levende fisk som agn.
  • Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
  • Ungdom under 20 år har tilbud om gratis fiske med stang. Gratis fiskekort fås der kort selges.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Fiskeren skal ha fiskekortet med seg under fisket, eller når han / hun oppholder seg på eller ferdes til og fra fiskeplassen med fiskeredskap.
  • Fiskeren plikter å vise fram fiskekortet når dette blir krevd av fiskeoppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

Ta med søppel all hjem. Miljøet i fjellet er et felles ansvar.

Vis hensyn til naturverdiene i fjellet.


Lenker

Lesja Fjellstyres hjemmesider | Fiskeregler – Lesja Fjellstyre | Oversiktskart – Lesja Fjellstyre

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Lesja