Fisketilbud

Storsjøen ­i ­Rendalen

Storsjøen i Rendalen er en fremragende innsjø for trolling etter storørret. Etter at krøkle ble introdusert i sjøen har ørretbestanden i Storsjøen fått en positiv utvikling, og fiskesamfunnet i sin helhet er […]
Les mer
Fisketilbud

Aursunden

Aursunden byr på et attraktivt fiske etter særlig sik og grovvokst ørret. Her kan du forsøke å overliste siken med flue eller agn når den beiter på insekter og bunndyr i strandkanten […]
Les mer
Fisketilbud Ståggåtjønnin, Foto Norske Naturopplevelser AS

Ståggåtjønnin

Ståggtjønnin og omkringliggende vann er spennende med tanke på fiske. Vannene henger sammen med hverandre og ligger vakkert til i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark like ovenfor bjørkebeltet inn mot Skjækerfjella. Ørret er eneste fiskeslag i […]
Les mer
Fisketilbud Kveldsro ved Femunden. Foto Anders Dahl Eriksen

Femunden

Femunden, Norges tredje største innsjø, er omgitt av villmarkssus og får frem «oppdageren» i deg. Opplev et eventyrlig fiske i kanskje Norges flotteste natur, uavhengig av om det er trolling etter storørret opp […]
Les mer
Fisketilbud

Grimsbutjønnan

Grimsbutjønnan fiskeområde byr på et morsomt fiske etter ørret og røye.  Alle vannene egner seg godt for barnefamilier da området er svært lett tilgjengelig. Kroktjønna er et statlig sikret friluftsområde og er […]
Les mer
Fisketilbud Kano i Hodalsjøene ved solnedgang

Hodalssjøene

Hodalssjøene består av flere sammenhengende fjellvann som ligger som perler på en snor. Store deler av sjøene er lett tilgjenglig og byr på et svært variert fiske.   Mellom flere av sjøene finner du spennende strømmer […]
Les mer
Fisketilbud Hola elv med Sålekinna i bakgrunnen

Hola ­og ­Langsjøen

Sona Hola og Langsjøen er et stort område.  Elva passer godt for både flue, lettspinn- og markfiske. Mange steder er elva lett tilgjengelig, noe som gjør området familievennlig.  I mange «loker» og […]
Les mer
Fisketilbud Naust ved Savalen.

Savalen

Savalen er en regulert fjellsjø med god vannkvalitet som ligger 707 meter over havet.  Her er røya den dominerende fiskearten, men sjøen har også en god bestand av ørret. Ørreten i sjøen […]
Les mer