Fiske ­hos ­Skjåk ­Almenning

Harrfiske i Otta elv, høyfjellsfiske i Breheimen, lange fisketurer i Reinheimen eller familiefiske på Grotli. Skjåk Almenning har fisketilbud til alle - og garantert køfritt.

Harrfiske i Otta elv, høyfjellsfiske i Breheimen, lange fisketurer i Reinheimen eller familiefiske på Grotli. Skjåk Almenning har fisketilbud til alle – og garantert køfritt.


Fiske nede i dalen og Otta 

Otta elv har sitt utspring lengst vest i Skjåk, og den følger deg i over 70 km gjennom hele Skjåk, langs Riksveg 15. Vassdraget byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle. Det er ørret i hele vassdraget, men det er større muligheter for å få stor ørret fra Pollfoss og nedover vassdraget, enn lengst vest. Harr over 40 cm kan du få i den nedre delen av Otta elva, fra Ofossen til Lom grense.


Otta elv påvirkes i stor grad av snø- og bresmelting om sommeren fordi mye av nedbørsfeltet ligger svært høyt, og vi har store isbreer i Breheimen Nasjonalpark. Best fiske i Otta elva er det når elva ikke er for stor, dvs i april, mai, august og utover høsten. En kan også oppleve bra fiske midt på sommeren i perioder med lite nedbør og snøsmelting.


Området fra Pollfoss og ned til utløpet av Pollvatnet egner seg svært godt for fluefiske.  Strekningen er 5 km lang, og øvre del av sona er lett tilgjengelig fra vei. I den midtre delen er det best med kano eller båt, i den nedre delen er det grei atkomst fra vei på begge sider av elva. I resten av elva er det ingen restriksjoner på uttak.


Pollvatnet minner om ei stille elv som renner gjennom et delta. Det er breslam fra de store isbreene i Breheimen Nasjonalpark som gjennom åra har fylt opp Pollvatnet og forma det til et vann med mange kanaler. Løsmassetransporten er fremdeles stor og breslammet farger vannet turkis i varme perioder om sommeren. På grunn av løsmassetransporten av grus, sand og breslam er bunnen jevn og fin for vading når elva ikke er flomstor.

Øverst i sona, på østsida av elva ved Pollodden er det lagt til rette med gapahuk og bålplass.


Gode fiskeplasser i Otta elva nedenfor Dønfoss med muligheter for å fange stor fisk er Søtilhølen ved Nordberg kirke, Bokkodden, Harsheimhølen, Bismo, Ofossen, Marlo og langs Ramstadstrond sørover mot grensa til Lom.


Fjellfiske i Skjåk

I Skjåk, i villreinens rike, er det lengre mellom folk enn fjellørretene.  Inne på de store fjellområdene finnes det mange små og store blinkende perler.  Mange av vannene ligger høyt til fjells.  Den beste tida for fiske er derfor fra juli og utover sensommeren.


I Skjåk finnes det over 200 fiskevann.  I alle vann finnes det fjellørret, med unntak av Røyetjønn der det også er, ja nettopp røye.  Skjåk har lange tradisjoner for kultivering, og det settes ut fisk i vann der det er liten naturlig rekruttering.  Det er mye å velge i men her er noen gode tips:


  • Elva Tundra i Tundradalen sør for Ottadalen er en liten elv som passer godt for stang og fluefiske.  Elva blir bedre jo lengre oppover du kommer.  Utleiehytta Grønstorrbu (inatur.no)  ligger i dette området.  Rett vest for Grønstorrbu ligger blant annet Storgrovtjønn og flere interessante vann.
  • Med utgangspunkt i Sauhytta (inatur.no) i Lundadalen, som ligger rett sør for Bismo, kan du fiske i elva og Lundadalsvatnet.   Både utløpsoset og Lundadalsvatnet er kjent som en god fiskeplasser.
  • Med utgangspunt fra Sveinbu i indre Lordalen kan du fiske rundt i dagevis.  I dette området ligger en rekke gode fiskevann som Mebrotjønn, Røyetjønn, Bobergtjønn, Såvarhaugtjønn, Ålfottjønn, Mjølakolotjønn og Kroketetjønn.
  • Om du ønsker deg riktig langt til fjells kan TverråhyttaStorvassbue eller Skarvedalshytta (inatur.no) være et alternativ.  Anbefalte fiskeområder i dette området er elva Spangi, Flatvatnet, Bollvatnet, Dørtjønnen og Spongvatnet.  Legger du turen inn mot Skarvedalen er Langvatnet, Blåbergtjønn, Rognebergtjønn og mange andre mindre vann gode fiskeplasser.

Det finnes flere detaljerte fisketips for utvalgte vann og hytter hos Skjåk Almenning under relaterte tilbud.


Fiskekort

Døgnkort NOK  100,- | 3-døgnskort NOK  250,- | Ukekort NOK 350,- | Sesongkort  NOK 500,-


Fiskekort kan kjøpes på de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

Kjøp fiskekort


Fiskeregler

  • Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre.
  • Alle over 20 år må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.
  • Sesongen varer fra isen smelter om våren, til isen legger seg på høsten.
  • Ta alltid med deg gyldig fiskekort på fisketuren.
  • All bruk av død og levende fisk som agn forbudt.

Annen informasjon

Er du «førstegangsfisker» i Skjåk kan de store områdene og alle vannene virke noe uangripelig.

I heftet «På fisketur i Skjåk»  presenteres 36 fisketurer i Skjåk, med rutebeskrivelse, kart og fisketips. Heftet er gratis, og du finner det der du får kjøpt fiskekort.

Det er utarbeidet et turkart for Skjåk i målestokk 1:60 000. Dette dekker hele Skjåk kommune, og har inntegna alle merkede turstier og utleiehytter.


Lenker

Skjåk Almenning

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Skjåk