Ørretfiske ­på ­Lifjell

Lifjellområdet er et fjellplatå mellom Seljord, Notodden og Bø.  Høyfjellsterrenget er som et Jotunheimen i miniatyr, mange fine fiskevann omkranset av flere flotte topper over 1200 moh.

Lifjellområdet er et fjellplatå mellom Seljord, Notodden og Bø.  Høyfjellsterrenget er som et Jotunheimen i miniatyr, mange fine fiskevann omkranset av flere flotte topper over 1200 moh.  Fra Lifjell kan du se Telemark i panorama.  Mange vann huser mange fisker som ikke er så store.  I andre vann er det fin fjellfisk med av god kvalitet med vekt opp mot en kilo.


Lifjell et fjellområde som ligger sentralt rett nordvest for Bø i Telemark.  Terrenget er lettgått og det finnes stier.  Området passer godt for de som liker fiske og fjellturer. Det er også godt egnet for barnefamilier.


Fiske

På Lifjelll finnes en mange store og små vann og tjern omkranset av flott fjellterreng. Det er variasjon i fiskebestandene i de ulike vannene. I flere vann er det mange fisk, men fisken er ikke så veldig stor. I andre vann er det fin og stor fjellørret. Det er tre aktører som tilbyr fiskekort på Lifjell. Det er Seljord jakt- og fiskelag. Bø fiskelag og Lifjell Grunneigarlag.

Seljord jakt- og fiskelag

Seljord jakt- og fiskelag forvalter 19 vann på Seljordsia av Lifjell. De største fiskene finnes i Grantjønn, Store Tjorbutjønn og Homletjønn. Der du får flest fisk er i Vesle Tjorbutjønn, Hønsevassdalen og ved Eiungsbu.

Både Langtjønn, Tritjønn, Blomtjønnan og Tvitjønnan har fisk av fin kvalitet. Fisken biter på sportsfiskeredskap som flue, spinner og mark. Vann og tjern ligger omkransa av vakker fjellnatur. Terrenget er lettgått og teltplassene mange.

Se kart med inntegnet område for fiskekortet for Seljord jakt- og fiskelag

Innfart

Avkjørsel fra E-134 en kilometer før Seljordsvannet i retning fra Notodden mot Haugesund. Skilt Grimåsen. Fin grusvei innover mot Grunningsdalen. Ta av fra denne mot Grimåsen. Kjør til stor parkeringsplass. DNT (Telemark Turisforening) har opparbeidet merket sti sørenden av P-plass mot Hollane. Følg denne bratt opp den første 1,5 km. Deretter småkupert innover mot Store Tjorbuvann. Det finnes flere turstier til fjelltopper i området med utgangspunkt i Grimås parkering

Fiskekort

Priser

Døgnkort NOK  50,-  | Weekend NOK 100,- | Ukekort NOK 150,- | Sesongkort NOK 300,-

Fiskeregler

 • Alle over 16 år må betale fiskekort og følge gjeldende regler. Barn under 16-år fisker gratis.
 • Det er kun tillatt med stangfiske.
 • Fiskekortet er personlig og skal være med på fisketuren og fremvises fiskeoppsyn ved forespørsel.
 • Brudd på fiskereglene eller forsøpling langs eller i vassdraget vil medføre at fiskekortet blir inndratt.

Kontakt

Seljord jakt- og fiskelag

48 07 41 77

fiske@sjfl.no

Relevante tilbud i nærhet


Lifjell Grunneigarlag

Lifjell grunneigarlag forvalter og administrerer fiske i omlag 30 vann og tjern på Lifjell i Notodden kommune. Her finnes vann som Sunnstulvatnet, Måvatnet, Gavlesjå og Nystulvatnet i tillegg til mange mindre tjern.

Mange vann og tjern er lett tilgjenglig med kort avstand fra nærmeste vei. Tjønnstultjønn og Kruvla har fisk av fin kvalitet. Her finner du flott natur fra skoglandskap til snaufjell.

Se i kart med inntegnet område for fiskekort for Lifjell grunneigarlag

Innfarter

Den mest kjente inngangsportalen til tur og fiskemuligheter på Lifjell fra Notoddensiden er Myregrav parkringsplass. Myregrav parkering ligger en drøy kilometer fra Himingsjå Turisthytte.

Fiskekort

Priser

Døgnkort NOK 50,- | Weekend NOK 100,- | Ukekort NOK 150,- | Sesongkort NOK 300,-

Fiskeregler

 • Alle over 16 år må betale fiskekort og følge gjeldende regler. Barn under 16-år fisker gratis.
 • Det er kun tillatt med stangfiske.
 • Fiskekortet er personlig og skal være med på fisketuren og fremvises fiskeoppsyn ved forespørsel.
 • Brudd på fiskereglene eller forsøpling langs eller i vassdraget vil medføre at fiskekortet blir inndratt.


Kontakt

Lifjell Grunneigarlag

47708005

geirogrini@gmail.com


Bø Fiskelag

Bø fiskelag administrerer og forvalter mange små og store vann i Midt Telemark kommune på Lifjell.

«Holmenområdet»
I «Holmenområdet» ligger Holmen som er det største av vannet hos Bø Fiskelag. På kartet ser en at vannet er delt i to delar med ulik høgde 989 og 990 m.o.h. Mellom de to er det en fin liten elvestubb. Småholmen ligger rett vest for Holmen. Her finnes fisk av fin størrelse. Ved Småholmen er det også bygd et lite krypinn som kalles Steinbua. Der kan en søke ly om værgudene slår seg vrange.

Skåråfjellområdet
Skåråfjellholmen er det mest sentrale vannet rent geografisk, der det ligg på toppen av Glekse. Her går stien som mange bruker når de skal gå fra Jønnbu til området ved Øysteinnatten og videre innover mot Hollane. I kort avstand frå Skåråfjellholmen ligger tre mindre tjønner Sauetjønn, Snotjønn og Sleivtjønn. Her er det og en bra ørretbestand. Det kan være fint å ha Skåråfjellholmen som base, og så ta runden og prøve fisket i de andre tjønnene.

Klokkesteintjønna og Langetjønn på Nybufjellet
Det er ørreten som råder grunnen i Klokkesteintjønna, men ein artig ting er det at det også er fisket noen røyer der.
I riktig gamle dager var det stor fisk i Klokkesteintjønna. Rekorden skal være ein rugg på 6 kilo som ble tatt en gang i 20 – åra. I Langetjønn er det gode næringsforhold og avgrensa gytemuligheter. Dette gjør at fisken er i god kondisjon og her finnes det fisk av meget fin kvalitet.

Se i kart med inntegnet område for fiskekort for Bø Fiskelag

Innfarter

Kjør til parkeringsplassen på Jønnebu. Herfra er det merket sti til tjønnene i Skårafjellområdet. Stien går igennom et hyttefelt, opp klintokleiva og opp Glekse. Et annet alternativ kan være å parkere ved Røytejuvbekken ved Ormåsen. Herfra går det vei/sti opp til Holmenområdet, Røksbufjellet og Langetjønn.

Fiskekort

Priser

Døgnkort NOK 40,- | Ukekort NOK 120,- | Sesongkort NOK 200,-

Fiskeregler

 • Alle over 16 år må betale fiskekort og følge gjeldende regler. Barn under 16-år fisker gratis.
 • Det er kun tillatt med stangfiske.
 • Fiskekortet er personlig og skal være med på fisketuren og fremvises fiskeoppsyn ved forespørsel.
 • Brudd på fiskereglene eller forsøpling langs eller i vassdraget vil medføre at fiskekortet blir inndratt.


Kontakt

Bø fiskelag

934 82 874

bo.fiskelag@gmail.com