Rundtjønna er et privat fiskevann der det finnes ørret og røye som har god tilgang på mat og dermed har særdeles gode vekstvilkår.  Rundtjønna finner du i Rendalen kommune.  Fiskekort og overnatting er tilgjengelig på forespørsel.  Fiske foregår fra land eller båt.  Fang og slipp prinsippet er gjeldende.  Bålfyring er kun tillatt i tilgjengelige bålpanner.

Fiskekort

Priser:

Fiskekort inkludert båt 200,-/pers/døgn

Fiske avtales direkte med grunneier.

Fiskeregler

  • Baglimit: 1 fisk under 45 cm pr.pers/døgn.
  • Sluker og fluer skal ha innklemte mothaker.
  • All fisk over 45 cm skal slippes ut igjen.

Overnatting

Muligheter for inkvartering i koslig lita hytte ved vannet.  Pris 200,-/pers/døgn

Kontaktinfo

Andre tilbud i Hedmark Fylke Andre tilbud i Rendalen