Grov ørret fra Rundtjønna i Rendalen

Rundtjønna

Rundtjønna er et privat fiskevann der det finnes ørret og røye som har god tilgang på mat og dermed har særdeles gode vekstvilkår.  Rundtjønna finner du i Rendalen kommune. 

Rundtjønna er et privat fiskevann der det finnes ørret og røye som har god tilgang på mat og dermed har særdeles gode vekstvilkår.  Rundtjønna finner du i Rendalen kommune. 


Fiskekort og overnatting er kun tilgjengelig på forespørsel.  Fiske foregår fra land eller båt.  Fang og slipp prinsippet er gjeldende.  Bålfyring er kun tillatt i tilgjengelige bålpanner.


Fiskekort

Priser:

Fiskekort inkludert båt 300,-/pers/døgn.

Fiske avtales direkte med grunneier.


Fiskeregler

  • Baglimit: 1 fisk under 45 cm pr.pers/døgn.
  • Sluker og fluer skal ha innklemte mothaker.
  • All fisk over 45 cm skal slippes ut igjen.

Overnatting

Muligheter for inkvartering i koslig hytte ved vannet.  Pris 200,-/pers/døgn


Kontaktinfo

Magne Jevnaker

Telefon +47 410 45 432 

Mail: magnejevnaker@hotmail.com

Moss Borgar Finstad

Telefon +47 958 41 908 

Mail: mossfin@hotmail.com

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Rendalen