Grimsbutjønnan fiskeområde byr på et morsomt fiske etter ørret og røye.  Alle vannene egner seg godt for barnefamilier da området er svært lett tilgjengelig. Kroktjønna er et statlig sikret friluftsområde og er populært på sommeren. Her finnes badeplass og tilrettelagt grillplass. Her finnes også og et godt tilrettelagt turveinett for bevegelseshemmede med atkomst til fiskeplasser.

Fiskekortet omfatter alle Grimsbutjønnan inklusive Butjønna ved Stormoegga idrettsanlegg og Grimsmotjønnan som ligger på Grimsmoen vest for Grimsa.  Området innbefatter totalt 10 vann med fisk i.  I tillegg omfatter fiskekortet Moskardstjønnan ved Einundalsveien.

Grimsmotjønnan ligger i Grimsmoen naturreservat, et område som er fredet for å bevare et særpreget landskap i Norges største kvartærgeologiske løsmasseavsetning.

Fiskekort

Priser:

Døgn NOK 75,00 | 3 Døgn NOK 140,00 | Uke NOK 220,00 | Sesong NOK 340,00

Fiskekort kan kjøpes via internett eller på lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

(Velg Grimsbutjønnan i nedtrekksgardinen).

Fiskeregler

  • Fisketid hele året.  All ørret fredet fra og med 15. september – 31. oktober.
  • Fiskekortet gjelder for fiske med stang og håndsnøre i Grimsbutjønnan og Grimsmotjønnan.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

  • Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
  • Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
  • Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)
  • Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.
Andre tilbud i Folldal Andre tilbud i Hedmark Fylke