Grimsbutjønnan

Grimsbutjønnan fiskeområde byr på et morsomt fiske etter ørret og røye.  Alle vannene egner seg godt for barnefamilier da området er svært lett tilgjengelig. Kroktjønna er et statlig sikret friluftsområde og er populært på sommeren. Her finnes badeplass og tilrettelagt grillplass. Her finnes også og et godt tilrettelagt turveinett for bevegelseshemmede med atkomst til fiskeplasser.

Grimsbutjønnan fiskeområde byr på et morsomt fiske etter ørret og røye.  Alle vannene egner seg godt for barnefamilier da området er svært lett tilgjengelig. 


Fiskekortet omfatter alle Grimsbutjønnan, inklusive Butjønna ved Stormoegga idrettsanlegg, og Grimsmotjønnan som ligger på Grimsmoen vest for Grimsa.  I tillegg omfatter fiskekortet Moskardstjønnan ved Einundalsveien.


Ved Kroktjønna er et statlig sikret friluftsområde som er populært på sommeren. Her finnes badeplass med tilrettelagt grillplass og et godt tilrettelagt turveinett for bevegelseshemmede med atkomst til fiskeplasser.

Grimsmotjønnan ligger i Grimsmoen naturreservat, et område som er fredet for å bevare et særpreget landskap i Norges største kvartærgeologiske løsmasseavsetning.


Fiskekort

Priser:

Døgn NOK 90,00 | 3 Døgn NOK 180,00 | Uke NOK 270,00 | Sesong NOK 420,00


Fiskekort kan kjøpes via internett eller på lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser). Velg Grimsbutjønnan i nedtrekksgardinen.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid hele året.  All ørret fredet fra og med 15. september – 31. oktober.
  • Fiskekortet gjelder for fiske med stang og håndsnøre i Grimsbutjønnan, Grimsmotjønnan, Butjønna og Moskardstjønnene.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

  • Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
  • Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
  • Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)
  • Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.
Andre tilbud i Folldal Andre tilbud i Innlandet