Hodalssjøene

Hodalssjøene består av flere sammenhengende fjellvann som ligger som perler på en snor.

Hodalssjøene består av flere sammenhengende fjellvann som ligger som perler på en snor. Store deler av sjøene er lett tilgjenglig og byr på et svært variert fiske.   Mellom flere av sjøene finner du spennende strømmer og bekker.  Med sine naturskjønne omgivelser er dette en riktig godbit for fiskere som også setter pris på flott natur.  Her finnes både ørret, harr, sik, abbor og gjedde.


Ved sportsfiske er det tillatt med bruk av elektrisk påhengsmotor  i Storsjøen, Stikkelen, Asmaren, Drengen og Nordersjøen.


Det meste av området er tilrettelagt for et «fiske for alle».  Vær oppmerksom på at innenfor fiskeområdet Hodalssjøene finnes  også spesialområdet  «Drengen Fluefiskesone»  som har egne døgn- og ukeskort. Denne sonen omfatter hele sørvestlige delen av Drengen fra innløpsbekk til utløpsbekk.


Fiskekort

Fiskekort for alle soner:
Døgnkort alle soner NOK 150,00 | Ukekort alle soner NOK 400,00 | Sesongkort  NOK 800,00


Fiskekortene gir rett til å fiske på alle områder i Hodalssjøene, men fisker må forholde seg til reglene i de ulike sonene.


Fiskekort UTEN Drengen flusone:
Døgnkort uten Drengenfluesone NOK 100,00 | Ukekort uten Drengenfluesone NOK 300,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fiske er tillatt hele året.  All ørret er fredet fra 15. september til 31. oktober.
  • Lovlig fiskeredskap er sportsfiskeredskap som flue, sluk og mark.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Området «Drengen Fluesone» har egne fiskeregler.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn +47 91 68 47 15

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder. Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar. Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tolga