Ørretfangst fra Tynset felles fiskeområde.

Tynset ­felles ­fiskeområde

Tynset felles fiskeområde byr på en rekke flotte og varierte fiskeopplevelser.  Med dette fiskekortet kan du prøve lykken i et utvalg av sjøer, tjern, bekker og elver rundt om i kommunen. Mulighetene er mange med ett felles fiskekort.

Tynset felles fiskeområde byr på en rekke flotte og varierte fiskeopplevelser.  Med dette fiskekortet kan du prøve lykken i et utvalg av sjøer, tjern, bekker og elver rundt om i kommunen.   Kanskje du ønsker å jakte på storgjedda i Glomma, finfiske etter sik eller fiske fjellørret i vann?  Mulighetene er mange med ett felles fiskekort.


Tynset felles fiskeområde består av til sammen 10 fiskekortområder der du kan kjøpe et felleskort som gjelder for alle områdene.  Du kan også kjøpe døgnkort for det enkelte område.


Fiskekort

Priser:

Felleskort som gjelder for alle områder som ligger under Tynset felles fiskeområde:

3 døgn NOK 220,00 | Uke NOK 300,00 | Sesong NOK 550,00 | Sesong familie 650,00*

(sesong familie: familie med inntil to ungdommer under 18 år. Barn under 16 år fisker gratis.)


For et enkeltområde:

Døgn NOK 90,00 | Uke NOK 220,00 | Sesong NOK 350,00


For mer info om det enkelte området se:

Tynset Østre fiskeområdeTynset Vestre fiskeområdeTylldalen fiskeområdeBrydalen fiskeområdeFådalen fiskeområdeMagnilldalen fiskeområdeTunndalen fiskeområde (pdf) | Nytrøa fiskeområde (pdf) | Sparsjøen fiskeområde (pdf) | Glomma- Tunna – TynsetTynset felles fiskeområde (pdf) 


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

  • Fisketid hele året. All ørret fredet fra 15. september – 31. oktober.
  • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Området Glomma -Tunna fluesone har egne fiskeregler.

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med all søppel hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Tynset Utmarksråd

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tynset