Renaelva ­åpnes ­igjen

Renaelva i Åmot er nå åpnet opp igjen for fiske etter en periode med alt for høy vanntemperatur. Vannføringen er fortsatt svært beskjeden men temperaturen er gått ned tilstrekkelig til at det […]

Renaelva i Åmot er nå åpnet opp igjen for fiske etter en periode med alt for høy vanntemperatur. Vannføringen er fortsatt svært beskjeden men temperaturen er gått ned tilstrekkelig til at det ansees som forsvarlig å åpne for fiske igjen. Vær oppmerksom på at det fortsatt er stengt nedenfor Løpsjøen og Løpet kraftverk.

Meldingen som gikk ut fra Åmot Elvelag nå i ettermiddag er som følger:

«Vannføring Storsjødammen i dag: 10,7 m3/s. Vanntemperatur: 14,3.
Målte temperaturer i dag:
Hengebrua: 12,4
Raudstrømmen: 14, 0
Desetbrua: 13,8
Rødsbrua: 15,9
Oppstrøms utløp Søre Osa: 16,8
Nedstrøms Løpet: 18,4
Heien: 20,1

Konklusjon:
Søndre Rena åpnes for fiske oppstrøms Løpdammen med umiddelbar virkning.
Nedstrøms Løpdammen er elva fortsatt stengt pga. høy vanntemperatur.

-EHW»