Et kjempeutras i Renaelva. Foto: Anders Dahl Eriksen

Renaelva ­Fluefiskesone

Renaelva er regnet som en av de mest attraktive elvene i Norge med en god bestand av stor ørret, harr og sik som de mest ettertraktede artene.  På strekningen mellom Storsjødammen og  Rødhammeren er det etablert Renaelva Fluefiskesone.

Renaelva er regnet som en av de mest attraktive elvene i Norge med en god bestand av stor ørret, harr og sik som de mest ettertraktede artene.  På strekningen mellom Storsjødammen og  Rødhammeren er det etablert Renaelva Fluefiskesone. Sonen utgjør en strekning på omlag 5 km hvor det kun er tillatt med klassisk fluefiske der selve snøret utgjør kastevekten.


Det gjøres oppmerksom på at innenfor Renaelva fluefiskesone, dvs. området mellom Rødhammeren og nord til Storsjødammen, er fisket forbeholdt til fiske fra land.  Gyldig fiskekort gjelder for hele Renaelva og i tillegg Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta.


Fiskekort

Priser:

Døgn NOK 210,00 | 2 Døgn NOK 380,00 | Uke NOK 680,00 | Sesong NOK 1100,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

Utdrag fra fiskeregler for fluesona.

 • For fullstendige fiskeregler se egen lenke nederst på siden.
 • Fisketid i fluesona 01.05. – 31.11
 • Kun tillatt med klassisk fluefiske hvor selve snøret utgjør kastevekten.

Minstemål, maksmål og kvote:

 • Ørret: Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet).
 • Ørret:  Fangstbegrensning på 1 villfisk pr. fisker pr. døgn. Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.
 • Harr:   Fangstbegrensning på 1 harr pr. fisker pr. døgn.  Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis med sportsfiskerredskap.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Telefon oppsyn  (+47) 975 05 775

Annen informasjon

Ta med søppel all hjem.  Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Åmot Elvelag | fullstendige fiskeregler (pdf)

Andre tilbud i Åmot Andre tilbud i Innlandet