Fiskekort ­for ­Grimsa ­fluesone ­– ­elva ­for ­den ­kresne ­fluefisker

Forhåndssalget av fiskekort for Grimsa fluesone i Folldal er åpnet. Fiskesesongen starter 1. juni.

Forhåndssalget av fiskekort for Grimsa fluesone i Folldal er åpnet. Fiskesesongen starter 1. juni.


Spenningen og ikke minst frustrasjonen med det utfordrende fisket i Grimsa har gjort at det har vært uttrykt mer enn ett ukvemsord i denne elvedalen – til tider så ille at folketallet i dalføret er redusert ettersom de sterkt religiøse har flyktet bygda. Men en fluefisker gir ikke opp så lett, men blir bare mer innbitt på å klare utfordringen. Det svarer seg ofte.


Grimsa elv i Folldal har alltid vært en utfordring å bryne seg på for sportsfiskere. Det klare vannet gjør at fisken ofte er lettskremt og har lav toleransegrense for korte eller tykke fortommer. For ikke snakke om vading, som bør holdes til et absolutt minimum dersom man skal ha en god sjanse på de største ørretene. Likevel, takket være et lavt fisketrykk i elva, har fisken vært forholdsvis ettergivende for imitasjoner som er blitt servert.

Les mer…Natt over Grimsa og Rondane.
Natt over Grimsa og Rondane. Foto Bjørnar Hansen.