Grimsa ­Fluefiske

Grimsa Fluefiskesone byr på et utfordrende fiske etter sprek ørret og harr under foten av majestetiske Rondane. Her finnes riktig pen, men sær, fisk. Fluesonen er omlag 18 km lang og det selges kun 10 kort pr.døgn.

Grimsa Fluefiske er en strekning i elva Grimsa og deler av elva Folla hvor en restriktiv forvaltning har gitt gode resultater.  Elva byr på et utfordrende fiske etter sprek ørret og harr under foten av majestetiske Rondane. Her finnes riktig pen, men sær, fisk . Fluesonen er omlag 18 km lang og det selges kun 10 kort pr.døgn.


Grimsa er en kald fjellelv som  forsynes av smeltevann fra Rondane Nasjonalpark.  Vannet er krystallklart og vannkvaliteten er meget god.

Elva har relativt rask strøm avbrutt av kulper og enkelte rolige partier. Elvebunnen domineres i hovedsak av mindre stein og grus, med noe grunnfjell og mindre sandbanker innimellom.


Fiskebestanden består utelukkende av naturlig reproduserende ørret og harr, med innslag av steinulke. Bestanden er enkelt forklart todelt, hvor ørreten er stasjonær og harr er en del av et større vandringssystem fra Glomma.


Artikler om Grimsa:
Dette er Grimsa – en perle i Folldal


Fiskekort

Priser:
Døgn NOK 200,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid 01.06 – 15.10.  All ørret fredet fra og med 15. september.
  • I fiskeområdet Grimsa fluefiske er det kun tillat med fluefiske, der snøret utgjør kastevekten.
  • All fisk under 35 cm skal gjenutsettes. All fisk over 40 cm skal gjenutsettes.
  • Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.
  • Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn: (0047) 90 97 75 74

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark.  Gå ikke over jorder.

Ta med søppel all hjem.  Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Andre tilbud i Folldal Andre tilbud i Innlandet