Fiske ­i ­Folldal

- Gir deg mange muligheter

Fjellbygda Folldal, lengst nord i Innlandet fylke, preges av storslått natur med fjell og vakre seterdaler. Bygda ligger ved foten av Rondane og Snøhetta og Dovrefjell.


Folldal Statsallmenning

I Folldal statsallmenning er det gode fiskemuligheter i omlag 20 vann og 3 mil med elv, alt i hovedsak beliggende i høyfjellsterreng, . Her er det ørret å få i vann, elver og bekker, men det er også harr og røye enkelte steder. Det meste av dette finnes i Norges lengste seterdal, Einunndalen.Sjøene Fundin og Marsjøen har vært yndet fiskemål for mange fritidsfiskere gjennom årene, både lokale og tilreisende. Mange velger å dorge etter ørret i Fundin, hvilket kan gi meget pen fisk. Sjøen har for øvrig skjoldkreps som gir ørreten her meget fin kvalitet.Vakre Einunna som renner gjennom Einunndalen er også et populært mål for sportsfiske. Tradisjonelt har det vært fisket med mark og langstang i elvas mange kulper og stryk, noe som har gitt mang en pen fangst. Men også spinnfiske og fluefiske kan gi godt fiske.
I Einunndalen er det fortsatt aktiv setring om sommeren på setre bygd allerede på 1700-tallet.Folldal statsallmenning har enkel atkomst via seterveger inn i statsalmenningen. Folldal Fjellstyre tilbyr flere tilrettelagte campingplasser i fjellet og har også enkelte buer som står oppe for allmenheten.


Elvefiske

For elvefiske er det ett fiskekort som dekker det meste av elvene Folla og øvre deler av Grimsa, samt tilstøtende elver og bekker, utenfor Statsallmenningen. Elvene fører ørret og harr og kan by på et spennende og variert fiske. Fiskekort finner du her

Lengst ned i vassdraget renner Folla forholdsvis stri gjennom et særegent landskap, innen den nedenfor fluesonen flater ut og får et roligere preg, med lange strekker med høler, ypperlig for både fluefiske og spinnfiske.


Den etter hvert velkjente Grimsa Fluesone omfatter nedre deler av Grimsa og deler av Folla. I dette området er kun klassisk fluefiske tillatt og omfattes av et eget fiskekort. Få noen flere tips om Grimsa.Området mellom fluesonen og Folldal sentrum er preget av avrenning fra de gamle gruvene og er derfor mindre attraktive som fiskeområde, Men det er verdt å merke seg at fisk, og da særlig harr på vandring oppstrøms, går gjennom denne strekningen.

Oppstrøms Folldal Sentrum er derimot vannkvaliteten helt ypperlig igjen. I dette området finner man blant annet stilleflytende loner som er svært tiltalende for fluefiske.


I Atnavassdraget inngår elva Atna, både i Folldal og Stor-Elvdal kommune – Et nydelig vassdrag som vi kommer tilbake til i en egen artikkel.Stille vann

Nede i bygda kan man fiske i flere mindre vann der man finner hovedsakelig ørret, men også noe røye. Grimsbutjønnan fiskeområde egner seg godt for barnefamilier da området er svært lett tilgjengelig.

I området omkring Kroktjønna er det også lagt til rette for fiske for bevegelseshemmede med fiskebrygger og rullestolvennlige stier. I tillegg til badestrand m.m.