Dokkfaret ­i ­Gausdal

Fishspot har vært i Gausdal og Langsua Nasjonalpark hvor man kan finne et fantastsikt variert fiske i alt fra fjellvann til flotte vannsystem av elver og vann i dalen. Vi har tatt […]

Fishspot har vært i Gausdal og Langsua Nasjonalpark hvor man kan finne et fantastsikt variert fiske i alt fra fjellvann til flotte vannsystem av elver og vann i dalen. Vi har tatt en nærmere titt på vannsystemet som renner fra Vestfjell og ned til Dokkfløyvannet.

Gausdal Vestfjell

I fjellet mellom Gudbrandsdalen og Valdres, i det som kalles Gausdal vestfjell og deler av den flotte og særpregede Langsua nasjonalpark, et område med en svært variert natur. Her finnes gammel gran og furuskog, store myrområder, frodige bjørkelier og vide fjellvidder,  og mange spennende fiskemuligheter i elver og vann.

 

Fisket
Her finner du klare høyfjellsvann med sprek fjellørret, hemmelighetsfulle og mørke skogstjern, kilometervis med variert elvefiske, samt et mangfold av kulpbekker med loner og småstryk. I Dokkafaret forandrer vassdraget seg fra elv til loner og innsjø flere ganger før den til slutt møter Dokkfløyvannet.

Nedre del av Dokkfet. Foto: Anders Dahl Eriksen

Da Fishspot var på besøk var vi nok litt tidlig ute for fluefiske, og vi var dessuten utsatt for sterk vind. Men nå skulle vannteperaturen være på plass, og det er veldig mye spennende fiske å ta av. Området er populært, og det snakkes om gode fangster på alt slags utstyr. Hvis du vil prøve noe annet enn Dokkfaret, som har tilknytning til vei hele strekket, er det en rekke flotte vann som huser både ørret og røye. Noen vann krever en del vandring inn i statsallmenningen eller nasjonalparken, mens andre har kortere gange fra fjellvei.

For bevegelseshemmede er Valdrestjønna fiskevann tilrettelagt med ramper for rullestol. Det ligger lang Vestfjellveien like ved Kittilbu Utmarksmuseum og Holsbru kafè. Valdrestjønna var opprinnelig brukt til produksjon av settefisk for Fjellstyrets områder men er omgjort til en fiskedam med god tilgjengelighet, til glede for både store og små fiskere.


Tortjønn-hytta Foto: Anders Dahl Eriksen

Overnatting
Gausdal Vestfjell og Langsua Nasjonalpark er som skapt for vandring og friluftsliv. Det er et godt utbygd nett av merkede stier som gjør det enkelt å rusle mellom fiskemulighetene. Her kan man overnatte i telt underveis. Eller du kan overnatte i hytter og buer som Gausdal Fjellstyre disponerer. En av hyttene du bør besøke er Leppehytta. Gausdal Fjellstyre har 8 utleiehytter og 14 åpne buer spredt rundt i Gausdal Statsallmenning. Alle hyttene er i god stand og de ligger alle i tilknytning til fiskevann.

Liumseterhytta med utsikt Foto: Anders Dahl Eriksen