I Gausdal Statsallmenning og Gausdal Vestfjell kan alle forsøke områdets mange fiskemuligheter, med 90 større eller mindre fiskevann og ca 40 km elvestrekning, hvor ørret er den dominerende fiskeart. I enkelte vann finnes også bestander av røye, abbor og sik. Her finner du alt fra storvokst fjellørret i klare høyfjellsvann, til velfylte tjønner med abbor og røye for utålmodige barnesinn.

Gausdal Vestfjell ligger i fjellområdet mellom Gudbrandsdalen og Valdres. Området har en svært variert natur. Her finnes gammel gran og furuskog, store myrområder, frodige bjørkelier og vide fjellvidder. I tillegg er området preget av mange vann, både klare høyfjellsvann med sprek fjellørret til de mer hemmelighetsfulle og mørke skogstjern.  Området byr også på stor variasjon på rennende vann hvor mange kilometer med strie eller stilleflytende elver, samt et mangfold av kulpbekker med loner og småstryk, innbyr til å ta fiskestanga fatt og utforske de mange mulighetene. Elver du finner i Gausdal Vestfjell er bl.a. Dokkelva, Nordåa, Revåa og Hynna.

Ørret er dominerende art og finnes stort sett i alle vann og vassdrag. Røye forekommer i Hornsjøen, Dunglungen, Mossjøen, Ropptjønnet, øvre Reinsjøen og Kroktjønnet i Vetafjellet. I Mjogsjøen kan du fiske sik, mens det er abbor i Kroktjønnet ved Kittilbu og Svarttjønnet. Dokkfløyvatnet huser bestander av både abbor, sik og ørret. I Gausdal Vestfjell drives et aktivt fiskekulturarbeid for fremme fisket. Det settes årlig ut ørret i ulike lokaliteter, i tillegg til at det i de regulerte vannene Dokkfløyvatnet, Hornsjøen og Ropptjern er gitt utsettingspålegg som kompensasjonstiltak.

Mange av vannene passer godt for bruk av robåt eller kano/kajakk men vær oppmerksom på at bruk av båt i Oppsjømyra naturreservat ikke er tillatt før 20. juni. Kajakker og båter kan leies av Gausdal Fjellstyre. Bruk av motorbåt er forbudt, men med unntak av Dokkfløyvatnet. Der kan det brukes motor inntil 5 hk.

Fiskekort

Fiskekortet gjelder for Gausdal Statsallmenning med sine 90 større eller mindre fiskevann og ca 40 km elvestrekning.

Priser:

Døgn NOK 95,- | Uke NOK 330,- | Sesong NOK 550,- | Familie Døgn NOK 160,- | Familie Uke NOK 430,- | Familie Sesong NOK 800,-

(Egne priser for innenbygdsboende, jf. Fjellovens bestemmelser).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

NB: Utdrag av fiskeregler. Les utfyllende fiskeregler

  • Fisketid 01.01. – 31.12.
  • Fredning: Alt fiske på strømmende vann er forbudt i perioden f.o.m. 11.09. – t.o.m. 15.10. I sjøer og tjønn er fiske tillatt hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra fiskeførende innløps- eller utløpsos i fredningsperioden.
  • Tillatt benyttet 2 stenger pr fisker.
  • I følgende vann er det kun tillatt med stangfiske fra land: Ormtjønnet, Dokkfløyvatnets midtre del, Valdrestjønnene, Glåmen, Obleiken, Ropptjønnet, Dokkvatnet, Karssjøen, Hornsjøen, Dunglungen, Øvre Ongsjøen, Mossjøen, Indre Reinsjøene, Slivatna, Omundtjern, Vågskardsvatnet, Mjødokka, Skjelbreia, Gryttjønnet, Vestmjøs, Leppvatna, Nordbuvatnet, Galbutjønnet og Øvre Reinsjøen ved Helleberg seter.
  • Bruk av motorbåt er forbudt, med unntak av Dokkfløyvannet, hvor det kan det benyttes motor med inntil 5 hk.
  • Barn under 16 år er fritatt fra å løse fiskekort for stang. Ungdom opp t.o.m. 20 år kan fiske gratis, men kort SKAL hentes hos kortutsteder.
  • Brudd på fiskereglene vil bli anmeldt.

Annen informasjon

Husk vernebestemmelsene for Langsua Nasjonalpark med tilhørende verneområder.

  • All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
  • Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging
  • Ta med søppel all hjem. Miljøet i fjellet er et felles ansvar.

Kontakt

Gausdal Fjellstyre | Følg på Facebook | Instagram

Telefon (kontor):  +47 61 22 32 35 (mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 15.00) eller  +47 916 66 355 | E-post: gausdal@fjellstyrene.no

Lenker

Norges Fjellstyresamband

Andre tilbud i Gausdal Andre tilbud i Oppland Fylke