Langsua nasjonalpark innbyr til vandring og fiskeopplevelser i en av Norges flotteste fjellområder. I de mange sjøene, bekkene og elvene finnes bestander av ørret, røye, abbor og sik. Fisken er i gjennomgående god kondisjon og kan bli riktig så stor. Opplev den særegne naturen i dette flotte landskapet. 

Langsua nasjonalpark ligger i fjellområdet mellom Gudbrandsdalen og Valdres. Nasjonalparken er et stort sammenhengende og villmarkspreget fjellområde med variert og særegen natur der gammel gran-og furuskog, store myrområder og frodige bjørkelier setter rammene for mange store naturopplevelser.

I Langsua nasjonalpark kan du vandre i flere dager, og overnatte i hytter og buer som står åpne hele året – de fleste liggende med korte dagsetapper i mellom. Det er et godt utbygd nett av merkede stier. Det frodige fjellområdet egner seg svært godt for barnefamilier på tur.

Mellom hyttene kan du fiske i klare høyfjellsvann, små hemmelighetsfulle skogstjern, bekker og elver.  Fisken finnes i rikt monn, den er gjennomgående i god kondisjon og den kan bli stor. Ørret er dominerende art og finnes stort sett i alle vann og vassdrag. Røye forekommer i Hornsjøen, Dunglungen, Mossjøen, Ropptjønnet, øvre Reinsjøen og Kroktjønnet i Vetafjellet. I Mjogsjøen kan du fiske sik, mens det er abbor i Kroktjønnet ved Kittilbu og Svarttjønnet. Dokkfløyvatnet huser bestander av både abbor, sik og ørret.

Ved flere av vannene kan du også leie kajakk eller båt av Gausdal Fjellstyre.

Fiskekort

Fiskekortet gjelder for Gausdal Statsallmenning med sine 90 større eller mindre fiskevann og ca 40 km elvestrekning.

Priser:

Døgn NOK 95,- | Uke NOK 330,- | Sesong NOK 550,- | Familie Døgn NOK 160,- | Familie Uke NOK 430,- | Familie Sesong NOK 800,-

(Egne priser for innenbygdsboende, jf. Fjellovens bestemmelser).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

NB: Utdrag av fiskeregler. Les utfyllende fiskeregler

  • Fisketid 01.01. – 31.12.
  • Fredning: Alt fiske på strømmende vann er forbudt i perioden f.o.m. 11.09. – t.o.m. 15.10. I sjøer og tjønn er fiske tillatt hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra fiskeførende innløps- eller utløpsos i fredningsperioden.
  • Tillatt benyttet 2 stenger pr fisker.
  • I følgende vann er det kun tillatt med stangfiske fra land: Ormtjønnet, Dokkfløyvatnets midtre del, Valdrestjønnene, Glåmen, Obleiken, Ropptjønnet, Dokkvatnet, Karssjøen, Hornsjøen, Dunglungen, Øvre Ongsjøen, Mossjøen, Indre Reinsjøene, Slivatna, Omundtjern, Vågskardsvatnet, Mjødokka, Skjelbreia, Gryttjønnet, Vestmjøs, Leppvatna, Nordbuvatnet, Galbutjønnet og Øvre Reinsjøen ved Helleberg seter.
  • Bruk av motorbåt er forbudt, med unntak av Dokkfløyvannet, hvor det kan det benyttes motor med inntil 5 hk.
  • Barn under 16 år er fritatt fra å løse fiskekort for stang. Ungdom opp t.o.m. 20 år kan fiske gratis, men kort SKAL hentes hos kortutsteder.
  • Brudd på fiskereglene vil bli anmeldt.

Annen informasjon

Husk vernebestemmelsene for Langsua Nasjonalpark med tilhørende verneområder.

  • All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
  • Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging
  • Ta med søppel all hjem. Miljøet i fjellet er et felles ansvar.

Kontakt:

Gausdal Fjellstyre | Følg på Facebook | Instagram

Telefon (kontor):  +47 61 22 32 35 (mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 15.00) eller  +47 916 66 355 | E-post: gausdal@fjellstyrene.no

Lenker

Norges Fjellstyresamband

Andre tilbud i Gausdal Andre tilbud i Oppland Fylke