Valdrestjønn fiskedam ligger langs vestfjellvegen (fv 204), midt mellom Kittilbu Utmarksmuseum og Holsbru kafè. Valdrestjønn var opprinnelig brukt til produksjon av settefisk for Fjellstyrets områder men er omgjort til en fiskedam med god tilgjengelighet, til glede for både store og små fiskere.

Ved fiskedammen er det anlagt tre fiskebrygger med universell utforming, sittebenker, do og en 600 meter lang gruslagt gangsti/trillesti rundt dammen.  Her er det også en god og romslig parkeringsplass slik at det er enkelt for alle å komme til. I dammen finnes en fin bestand av ørret i alle størrelser, og Gausdal Fjellstyre suppleres med settefisk årlig.

Anlegget ble opprinnelig bygd i 1992 og rehabilitert i 2016. Dette er blitt en svært populær plass for mange, hvor fiskedammen og anlegget rundt er mye brukt, både som rasteplass og fiskeplass.

Fiskekort

Fiskekortet gjelder for Gausdal Statsallmenning med sine 90 større eller mindre fiskevann og ca 40 km elvestrekning.

Priser:

Døgn NOK 95,- | Uke NOK 330,- | Sesong NOK 550,- | Familie Døgn NOK 160,- | Familie Uke NOK 430,- | Familie Sesong NOK 800,-

(Egne priser for innenbygdsboende, jf. Fjellovens bestemmelser).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

NB: Utdrag av fiskeregler. Les utfyllende fiskeregler

  • Fisketid 01.01. – 31.12.
  • Fredning: Alt fiske på strømmende vann er forbudt i perioden f.o.m. 11.09. – t.o.m. 15.10. I sjøer og tjønn er fiske tillatt hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra fiskeførende innløps- eller utløpsos i fredningsperioden.
  • Tillatt benyttet 2 stenger pr fisker.
  • I følgende vann er det kun tillatt med stangfiske fra land: Ormtjønnet, Dokkfløyvatnets midtre del, Valdrestjønnene, Glåmen, Obleiken, Ropptjønnet, Dokkvatnet, Karssjøen, Hornsjøen, Dunglungen, Øvre Ongsjøen, Mossjøen, Indre Reinsjøene, Slivatna, Omundtjern, Vågskardsvatnet, Mjødokka, Skjelbreia, Gryttjønnet, Vestmjøs, Leppvatna, Nordbuvatnet, Galbutjønnet og Øvre Reinsjøen ved Helleberg seter.
  • Bruk av motorbåt er forbudt, med unntak av Dokkfløyvannet, hvor det kan det benyttes motor med inntil 5 hk.
  • Barn under 16 år er fritatt fra å løse fiskekort for stang. Ungdom opp t.o.m. 20 år kan fiske gratis, men kort SKAL hentes hos kortutsteder.
  • Brudd på fiskereglene vil bli anmeldt.

Annen informasjon

Husk vernebestemmelsene for Langsua Nasjonalpark med tilhørende verneområder.

  • All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
  • Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging
  • Ta med søppel all hjem. Miljøet i fjellet er et felles ansvar.

Kontakt

Gausdal Fjellstyre | Følg på Facebook | Instagram

Telefon (kontor):  +47 61 22 32 35 (mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 15.00) eller  +47 916 66 355 | E-post: gausdal@fjellstyrene.no

Lenker

Norges Fjellstyresamband

Andre tilbud i Gausdal