Selsvollene ­og ­Gudbrandsdalslågen

Fisket i øvre Gudbrandsdalslågen har tatt seg betraktelig opp de senere åra. Mye på grunn av av en aktiv forvaltning av lokale ildsjeler og Lågen Fiskeelv. Sone 5 og fluesona i Selsvollene […]

Fisket i øvre Gudbrandsdalslågen har tatt seg betraktelig opp de senere åra. Mye på grunn av av en aktiv forvaltning av lokale ildsjeler og Lågen Fiskeelv. Sone 5 og fluesona i Selsvollene byr på glassklart vann og mye grov ørret. 

Selsvollene
Selsvollene Fluefiskesone
ligger like nord for Otta i Gudbrandsdalslågen.  Området har i fluefiskermiljøet vært godt kjent i lang tid, men fluesona er relativt ny.  Elvestrekkets totale lengde er på ca. 5 km har glassklart vann og en god bestand av harr og ørret.

Selsvollene Fluefiskesone er et stilleflytende parti av Gudbrandsdalslågen, og forvaltes av Lågen Fiskeelv SA Sone 5. Fluesona er på 5 km av totalt 45 km elv i Sone 5.  God bestand av både ørret og harr.  En stor del av harrbestanden er over 40 cm.  Strekningen er lett vadbar. Fiskesesongen varer til langt utover høsten, og vannet er glassklart. Elvestrekningen er lett tilgjengelig fra vei. Fangstbegrensning på harr og ørret, ingen kortbegrensning. Resten av Sone 5 er også en fantastisk fluefiskeelv, selv om bare deler av elva er underlagt strengere regler.  Gapahuk med bålplass i ene enden av sona. Sona er godt merket i terrenget.


Foto: CoreCom Film AS

Lågen sone 5
Lågen sone 5
i  Gudbrandsdalen er kjent for sitt gode harrfiske, spesielt om våren og høsten. Her finnes også en bra bestand av ørret. Den øverste delen av området egner seg godt for alt slags fiske. Sideelvene i Einangsøyene egner seg godt for vading og fluefiske, mens områdene lengere ut i elva nås best fra båt. Partiet egner seg godt for fiske med mark og slukredskap. Gudbrandsdalslågen Sone 5 er en stilleflytende elv, med et rikt fugle- og dyreliv.  Kort avstand til Otta, like ved E6.

Lågen og Otta-elva gjennom Sel kommune kan tilby et spennende fiske etter ørret og harr store deler av året. Harrfisket ved isløsning, samt om høsten er vel kjent i fiskekretser. Ørret over 2 kg fiskes det hvert år. Alt fra markstang, spinner og flue nyttes i et variert elveløp.  I Bredebygden er elva rolig og bred, med innslag av strykpartier øverst. Lett tilgjengelig, og med flere overnattingssteder langsmed elva. Elva egner seg godt for alle type fiskere.