Selsvollene ­Fluefiskesone

Selsvollene Fluefiskesone ligger like nord for Otta i Gudbrandsdalslågen.  Området har i fluefiskermiljøet vært godt kjent i lang tid, men fluesona er relativt ny.  Elvestrekkets totale lengde er på ca. 5 km har glassklart vann og en god bestand av harr og ørret.

Selsvollene Fluefiskesone ligger like nord for Otta i Gudbrandsdalslågen.  Området har i fluefiskermiljøet vært godt kjent i lang tid, men fluesona er relativt ny.  Elvestrekkets totale lengde er på ca. 5 km har glassklart vann og en god bestand av harr og ørret.


Selsvollene Fluefiskesone er et stilleflytende parti av Gudbrandsdalslågen, og forvaltes av Lågen Fiskeelv SA Sone 5. Fluesona er på 5 km av totalt 45 km elv i Sone 5.  Strekningen er lett vadbar.


God bestand av både ørret og harr.  En stor del av harrbestanden er over 40 cm. Fiskesesongen varer til langt utover høsten, og vannet er glassklart. Elvestrekningen er lett tilgjengelig fra vei. Fangstbegrensning på harr og ørret, ingen kortbegrensning. Gapahuk med bålplass i ene enden av sona. Sona er godt merket i terrenget.


Resten av Sone 5 er også en fantastisk fluefiskeelv, selv om bare deler av elva er underlagt strengere regler.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder også for hele sone 5 i Gudbrandsdalslågen.


Priser: 

Døgnkort Fluesona og sone 5:   200 ,- NOK  | Ukekort Fluesona og sone 5: 400,- NOK  | Sesongkort Fluesona og sone 5:  1 100,- NOK


Fiskekort kan kjøpes på Internett, G-sport Otta og andre utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fiske er tillatt hele året. (Gjelder hele Sone 5)
  • I Sel fluefiskesone er det kun tillat med fluefiske med fluestang eller dupp og flue.
  • Ørret kan ikke avlives i perioden fra isløsning t.o.m. 20 mai. (Gjelder hele sone 5)

Minstemål, maksmål og kvote:

  • Maksmål: Det er forbudt å avlive all fisk over 35 cm. All fisk over 35 cm skal settes tilbake.
  • Kvote: Hver fisker kan maksimalt avlive 2 fisk pr. fiskedøgn.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Det er forbudt å fiske med båt i fluefiskesona.

Annen informasjon

Ta hensyn til dyrket mark. Bruk jordekantene eller oppmerkede stier.

Benytt opparbeidede parkeringsplasser/lommer så langt dette lar seg gjøre.

Det er ingen kortbegrensninger, så ta hensyn til andre fiskere.

Området er best tilrettelagt, og tilgjengelig på vestsiden av elva, med adkomstvei langs med elvekanten.


I tillegg til fiske i Lågen, har området et fantastisk og svært variert tilbud for fiske. Her finner du alt fra stilleflytende eller strie elvepartier, til fiske i skogs- og fjellvann. Tilbudene passer alle, fra den mer kresne fluefiskeren, til familier og vanlige sportsfiskere. De mest utbredte artene er ørret og harr, men det finnes også vann med røye og abbor for de som er interessert i det. De aller fleste områdene er lett tilgjengelige, men ønsker man å ta litt lengere turer med telt så er muligheten her mange.

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Sel