Etappe ­5

- Engeråa

Imagine having an entire month to simply fish… how would you plan it out? Here we provide a bit of inspiration within Fishspots’ hottest areas – Tour de Fishspot 2021.


Klassiske strømmer i Engeråa


Denne etappen bør times med klekkingene av Norges største døgnflue, Ephemera danica. Når den kryper opp av bunnen og sprenger seg ut av nymfeskallet trekker stor ørret og harr ned fra Engersjøen.


Sett fra utsiden er Engeråa bare en av mange småelver i Engerdal kommune. Men elva er som Erling Sand og Torill Kolbus favorittelv, en del av norsk fluefiskehistorie. Elva renner dovent gjennom kulturlandskapet, og kan på mange måter minne litt om en engelsk kalkelv. Døgnflua E. danica som lokker fisken ned i strømmene er da også den viktigste for fisket i kalkelvene på de britiske øyer.


Husk at det kan stå stor fisk nær land. Bruk god tid på å observere elva før du begynner fisket. De mindre fiskene vaker ofte mer hyppig enn sine større artsfrender, og fanger eller skremmer du en steikefisk er gjerne den som veide fem ganger så mye forstyrret i lang tid, spesielt hvis det var en ørret.

Klekkingene pågår som regel i et par uker rundt St. Hans. Spinnerfallet på kveldene kan strekke fisket en stund til.

Når dette skjer varierer litt fra år til år, men du kan være helt sikker på at du ikke er den eneste som får det med deg. Legg gjerne turen til Engeråa midt i uka, hvis du har muligheten og liker å fiske i relativ ro og fred.


Utstyr

Lette fluestenger i klasse 3-5. Imitasjoner av klekkere, duns og spinnere av Ephemera danica. Vadere (Vading bør holdes til et minimum, ikke bare fordi du skremmer fisken, men også fordi du kan ødelegge bunnvegetasjonen som de store døgnfluene er avhengige av.)
FORRIGE STOPP :

Jakten på storrøya – trofejakt med streamer og guide.


NESTE STOPP – Etappe 6:

Grimsa, spritklar nasjonalromantikk.


Plan B

Hvis varmen har satt seg kan de grunne småvannene i Sømåkvolvet bli for varme. Da er de større elvene i området langt bedre kort. Både Femundselva og fluesonene Isterfossen og Galtfossen er gode alternativer, hvis sesongen har kommet litt på hell i kvolvet. Hvis du ankommer Sømådalen litt ute i juli, og det har regnet en del, er elva Sømåa verdt et besøk. Da kommer nemlig de tidlige gytevandrende storørretene på elva.