Hola ­Fluefiskesone

Hola Fluefiskesone er ideel for fluefiske. Elva veksler mellom stryk og rolige partier. Her finner en klekkinger av mange døgn-og vårfluearter. Harr og sik finnes her med innslag av ørret.  Elva har […]

Hola Fluefiskesone er ideel for fluefiske. Elva veksler mellom stryk og rolige partier. Her finner en klekkinger av mange døgn-og vårfluearter. Harr og sik finnes her med innslag av ørret.  Elva har klekkinger av Ephemera Danica. Mye av elva er lett tilgjenglig fra veien.

 

Hola fluesone starter ved bro i Holøyen og går ned til bro ved Nordre Sønmør (Se kart).

 

Fiskekort

Fiskekortet for alle soner gir rett til å fiske på hele området til Hola fiskeforening.  Fisker plikter å følge reglene i de ulike sonene.

En kan også kjøpe fiskekort som gjelder Hola og Langsjøen der Hola Fluesone ikke er inkludert.

 

Priser

Døgnkort ALLE soner. NOK 100 ,- | Ukekort ALLE soner. NOK 300,- | Sesongkort (alle soner). NOK 500,-*

* Sesongkortet gir rett til å fiske på hele området hos Hola fiskeforening.  Fisker plikter å følge de ulike regler som gjelder for forskjellige soner.

 

Døgnkort UTEN fluefiskesona. NOK 80,- | Ukeskort UTEN fluefiskesona. NOK 250,-

 

Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

Utdrag fra fullstendige fiskeregler

 • Tillat fisketid i fluefiskesonen er fra 01.06 – 15.10
 • All ørret er fredet fra og med 1. september. Harr fredet fra og med 1. mai til og med 15. juni.
 • Kun tillatt med fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Fluer skal ikke ha mothake.
 • Maksimalmål:  Harr er 35 cm, ørret 30 cm.
 • Kvote: Hver fisker kan maksimalt ta livet av en fisk pr. døgn.
 • Fisker plikter å ha med mål. Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.  Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • ”Hola fluefiskesone» har egne fiskeregler.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn: (+47) 993 89 687

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark.  Gå ikke over jorder.
Ta med søppel all hjem.  Miljøet ved elva er et felles ansvar.
Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Lenker

Hola fiskeforening 

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tolga

Kart