Hola ­Fluefiskesone

Hola Fluefiskesone er ideel for fluefiske. Elva veksler mellom stryk og rolige partier. Her finner en klekkinger av mange døgn-og vårfluearter. Harr og sik finnes her med innslag av ørret.  Elva har klekkinger av Ephemera Danica. Mye av elva er lett tilgjenglig fra veien.

Hola Fluefiskesone er ideel for fluefiske. Elva veksler mellom stryk og rolige partier. Her finner en klekkinger av mange døgn-og vårfluearter. Harr og sik finnes her med innslag av ørret.  Elva har klekkinger av Ephemera Danica. Mye av elva er lett tilgjenglig fra veien.


Hola fluesone starter ved bro i Holøyen og går ned til bro ved Nordre Sønmør (Se kart).


Fiskekort

Fiskekortet for alle soner gir rett til å fiske på hele området til Hola fiskeforening.  Fisker plikter å følge reglene i de ulike sonene.

En kan også kjøpe fiskekort som gjelder Hola og Langsjøen der Hola Fluesone ikke er inkludert.


Priser

Døgnkort ALLE soner. NOK 100 ,- | Ukekort ALLE soner. NOK 300,- | Sesongkort (alle soner). NOK 500,-*


Døgnkort UTEN fluefiskesone: NOK 80,- | Ukeskort UTEN fluefiskesone: NOK 250,-


* Sesongkortet gir rett til å fiske på hele området hos Hola fiskeforening.  Fisker plikter å følge de ulike regler som gjelder for forskjellige soner.

Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

Utdrag fra fullstendige fiskeregler

 • Tillat fisketid i fluefiskesonen er fra 01.06 – 15.10
 • All ørret er fredet fra og med 1. september. Harr fredet fra og med 1. mai til og med 15. juni.
 • Kun tillatt med fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Fluer skal ikke ha mothake.
 • Maksimalmål:  Harr er 35 cm, ørret 30 cm.
 • Kvote: Hver fisker kan maksimalt ta livet av en fisk pr. døgn.
 • Fisker plikter å ha med mål. Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.  Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • ”Hola fluefiskesone» har egne fiskeregler.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn: (+47) 993 89 687

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark.  Gå ikke over jorder.
Ta med søppel all hjem.  Miljøet ved elva er et felles ansvar.
Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Hola fiskeforening 

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tolga