Villmarksfiske på Lønset, Dindalen. Foto: Odd Roald Uv

Fjellfiske ­på ­Lønset ­i ­Oppdal

Variert og spennende villmarksfiske i Snøhetta - Sunndalsfjella Nasjonalparks nordlige deler. Her kan man fiske på alle vann og bekker i Dindalen i Oppdal kommune, en nydelig og særegen seterdal, der man er omgitt av kulturlandskap og fjell på alle kanter. Området tilbyr et virkelig høyfjellsfiske etter ørret som eneste art.

Variert og spennende villmarksfiske i Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalparks nordlige deler. Her kan man fiske på alle vann og bekker i Dindalen i Oppdal kommune, en nydelig og særegen seterdal, der man er omgitt av kulturlandskap og fjell på alle kanter. Området tilbyr et virkelig høyfjellsfiske etter ørret som eneste art. 

Villmarksfiske på Lønset, Dindalen. Foto: Odd Roald Uv

Fiskekortet, som gjelder for Dindal sameies område, gir tilgang på fiske i alle vann og bekker innenfor et areal på 73 000 dekar. Området har ørret som eneste art. Fiskesesongen i området starter omkring 20 .juni, mens det for de høyereliggende vannene, som Svartdalsbotn, er en del senere.

Les mer om området, se kartoversikt og kjøp fiskekort her.  

Villmarksfiske på Lønset Foto: Odd Roald Uv

Fisket
Fiskevann i området er Store Veggavatnet, Nordre Snøfjellstjern, Måstjern, Kvitbekktjern og Svartdalsbotten.  Mellom Snøfjellstjern og Veggavatnet renner Fiskbekken som er lett å komme til. Fiskbekken produserer mange bekkeørreter som passer godt for turpanna di.   I Veggavatnet kan man få mye fisk med god kvalitet og snittvekt (3-500 g.). Det er også mulig å få kjenning med fisk opp mot 2 kilo her. Men er du ute etter storørreten, anbefales en tur opp på Snøfjellstjern.

Villmarksfiske på Lønset Foto: Odd Roald Uv

Rik og sårbar natur
Landskapet du går inn er rikt men sårbart. Her er en rik fauna, med villrein fra Snøhettastammen, bra med elg, hjort og rådyr i bjørkeskogen, i tillegg til ulike og sjeldne fugler. Området har vært i bruk i «uminnelige tider». Her er store systemer med dyregraver for villreinfangst, kulturlandskap og utmarksslåtter rundt setergrendene.  En særegent rik flora med sjeldne fjellplanter vokser vilt blant morener og eskere. Naturen er variert og man ser tydelig overgangen fra Trøndelags runde fjellformer til Vestlandets bratte fjellsider og skarpe daler. Les mer om Lønset og Dindalen her 

Villmarksfiske på Lønset Foto: Odd Roald Uv

Lese mer om Lønset og Dindalen her