Villmarksfiske på Lønset. Utsikt fra Storskrymten. Foto: Odd Roald Uv

Fjellfiske ­i ­Dindalen

Variert og spennende villmarksfiske i Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalparks nordlige deler. Her kan man fiske på alle vann og bekker i Dindalen i Oppdal kommune, en nydelig og særegen seterdal, der man er omgitt av kulturlandskap og fjell på alle kanter. Området tilbyr et virkelig høyfjellsfiske etter ørret som eneste art. 

Variert og spennende villmarksfiske i Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalparks nordlige deler. Her kan man fiske på alle vann og bekker i Dindalen i Oppdal kommune, en nydelig og særegen seterdal, der man er omgitt av kulturlandskap og fjell på alle kanter. Området tilbyr et virkelig høyfjellsfiske etter ørret som eneste art. 


Fiskekortet, som gjelder for Dindal sameies område, gir tilgang på fiske i alle vann og bekker innenfor et areal på 73 000 dekar. Området har ørret som eneste art. Fiskesesongen i området starter omkring 20 .juni, mens det for de høyereliggende vannene, som Svartdalsbotn, er en del senere.


Fiskevann i området er Store Veggavatnet, Nordre Snøfjellstjern, Måstjern, Kvitbekktjern og Svartdalsbotten.  Mellom Snøfjellstjern og Veggavatnet renner Fiskbekken som er lett å komme til. Fiskbekken produserer mange bekkeørreter som passer godt for turpanna di.   I Veggavatnet kan man få mye fisk med god kvalitet og snittvekt (3-500 g.). Det er også mulig å få kjenning med fisk opp mot 2 kilo her. Men er du ute etter storørreten, anbefales en tur opp på Snøfjellstjern.


Ved Fiskbekken er det satt opp en stor gapahuk som står til fri disposisjon for fiskere og andre brukere av området. Ved Snøfjellstjern er det tilgang på å nytte Steinbua. Denne er gratis å bruke, men må forhåndsbestilles hos Odd Roald Uv (+47 917 32 727).


Landskapet du går inn er rikt men sårbart. Her er en rik fauna, med villrein fra Snøhettastammen, bra med elg, hjort og rådyr i bjørkeskogen, i tillegg til ulike og sjeldne fugler. Området har vært i bruk i «uminnelige tider». Her er store systemer med dyregraver for villreinfangst, kulturlandskap og utmarksslåtter rundt setergrendene.  En særegent rik flora med sjeldne fjellplanter vokser vilt blant morener og eskere. Naturen er variert og man ser tydelig overgangen fra Trøndelags runde fjellformer til Vestlandets bratte fjellsider og skarpe daler.


Det er enkel tilgang til området etter seterveien. Denne er stengt med bom. men her er gode parkeringsmuligheter. Videre tilgang skjer til fots eller ved bruk av sykkel. Et stykke inn i Dindalen finner man Uvssetra hvor man kan starte eller avslutte fisketuren med en god porsjon seterkost produsert på plassen. Vertskapet holder åpent i perioden ca. 1.juli – medio august og serverer kaffe og vafler, rømmegrøt og spekemat.


Fiskekort

Kortet gjelder for Dindalen sameies område. Herunder Største Veggavatnet, Nordre Snøfjellstjern, Måstjern, Kvitbekktjern, Svartdalsbotten og Fiskbekken.


Priser:
Døgn NOK 100,00 | Sesong NOK 400,00


Fiskekort kan kjøpes på WEB eller via en rekke lokale utsalgssteder.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid hele året.
  • All bruk av levende agn, foruten mark, er forbudt.
  • Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang. Oter kan benyttes.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn :

Annen informasjon

Det meste av Dindalen er vernet gjennom Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalpark, Åmotan landskapsvernområde og Nordre Snøfjellstjern naturreservat.


På grunnlag av vernebestemmelser for disse arealene foreligger bruksrestriksjoner. Vær derfor  oppmerksom på at all ferdsel skal skje på skånsom og hensynsfull måte. Forstyrr ikke fugl og annet vilt. Det er ikke tillatt med telting og camping i Snøfjellstjern Naturreservat.


Lenker

Lønset grunneierlag

Andre tilbud i Oppdal Andre tilbud i Trøndelag