drivtelling tya

Usunn ­bestand ­i ­Tya

Tya ble stengt for fiske i mai, etter en periode med for høyt uttak av fisk. I høst ble det gjennomført drivtelling i Tya. Resultatet var nedslående.

Tidligere i høst ble det gjennomført drivtelling i Tya. Resultatet var nedslående.


Skrevet av Lars Reitan.


Tya ble stengt for fiske i mai, etter en periode med for høyt uttak av fisk. Seinere i sommer ble en kort strekning, fra Løvøya og opp til Esfossen, åpnet for fiske – uten uttak – for å holde aktivitet i elva. Ole Kristian Berggård, som leier strekningen, ønsker å få tilbake Tya som en attraktiv ørretelv.


Sist uke gjennomførte han en drivtelling i elva med kollegene Emil Jamtfall og Ragnar Dahle i Skandinavisk naturovervåkning. Oppdraget ble gjort gratis på vegne av Moen elveierlag.


Ole Kristian Berggård, Ragnar Dahle og Emil Jamtfall fra Skandinavisk naturovervåkning.

– Dette blir en bestandsvurdering. Planen er å gjennomføre årlige tellinger, slik at vi får bedre oversikt over ørretbestanden, forklarer Berggård.


Under nærmest perfekte telleforhold, med lite og klart vann, hadde dykkerne ca. 7-8 meter sikt, og driftet nedover elva med kort avstand mellom seg. De summerte antall sett fisk for hver kulp, på øyemål og erfaring.


– Fisken står kun på en tredel av elva. På rette strekninger får vi med oss så å si alt. I stilleflytende, brede partier av elva, som. f.eks. Håen, er det vanskeligere å telle nøyaktig, denne strekningen inngår derfor ikke i resultatet, forklarer Emil Jamtfall.Oppsiktsvekkende

Resultatet halvveis i drivtellingen var nedslående: Ni ørret og én wobbler. Fire timer seinere, var ikke funnene særlig mer oppløftende: Totalt ble det sett 41 fisk på drøyt to km elv.Det er skremmende lite.


– Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle være så ille, sier Ole Kristian Berggård.


Resultatet halvveis i drivtellingen var nedslående: Ni fisk og en wobbler.

– Selv om vi kan ha gått glipp av 20 prosent, er situasjonen fortsatt ille. Det er oppsiktsvekkende at det er så lite ungfisk, vi ser alltid mest av dem på våre tellinger, så dette er uvanlig.
Det er vanskelig å vite hvorfor det er slik, bestanden i Tya er i hvert fall ikke sunn!


Til sammenligning ble det på en drivtelling for ti år siden observert 300-400 fisk på samme strekning. Selv om det ble observert enkelte rugger, skal det alltid være mer småfisk enn storfisk i et vassdrag, mener Berggård.


– Dette viser at elva har veldig lav rekruttering. Her kan det ikke tas ut mer fisk. Vi mener likevel det er viktig å ha fiskere i elva – det er erfaringsmessig det beste oppsynet som fins. Nå lager vi en rapport, og ser på mulige tiltak etter hvert som vi får mer kunnskap. Vi ønsker virkelig å få til noe i Tya igjen!


Ole Kristian Berggård mener det er viktig at Tya holdes åpen for fiske.

Dykkerne brukte vannfast notatblokk, for å registrere antall fisk i elva.