SitRap ­Rendalen

Det er midt i august og men nesten en måned igjen av sesongen i Mistra, Nordre Rena, Unsetåa og de andre elvene i Rendalen.

Det er midt i august og men nesten en måned igjen av sesongen i Mistra, Nordre Rena, Unsetåa og de andre elvene i Rendalen. Her kommer en SitRap fra Rendølenes egen superfisker Inge Rønning.


Oppsummert så har sesongen vært preget av en tørr sommer. I august kom regnet, og med regnet kom det fisk opp i Mistra. Det er fanget mange fisk mellom en og to kilo, men det rapporteres om fangst over to kilo også, der den største var på hele 5,1 kg. Det fiskes hovedsakelig med wobblere fra 7 – 10 cm, men det fanges også fisk på mark og på stremere.


Fra 20. august skal all fisk over 40 cm settes tilbake i elvene. Sesongen i Mistra varer frem til 15. september.


Fisket tar seg også opp i Storsjøen nå som temperaturene faller. Ingen grunn til å avslutte fiskesesongen i Rendalen ennå. Tvert imot!