Tett ­på ­Fishspot ­uke ­18

Våren har for alvor satt inn med høye temperaturer og stor snøsmelting. Det gjør seg etter en lang og snørik vinter. Men, med stor snøsmelting følger også høy vannstand i elvene, og […]

Våren har for alvor satt inn med høye temperaturer og stor snøsmelting. Det gjør seg etter en lang og snørik vinter. Men, med stor snøsmelting følger også høy vannstand i elvene, og tilhørende lav aktivitet for oss som klør i fingrene etter å komme i gang med en etterlengtet fiskesesong. I fjellet ligger fortsatt snø og de aller fleste vann er nok fortsatt islagt. Men fra lavereliggende områder har vi hørt rykter om at ting som smått har begynt å røre seg. Fjærmygg og den store myrdøgnflua, Leptophlebia marginata, er observert.

For en uke siden åpnet fisket i Renaelva for sesongen. Og det har ikke gått upåaktet hen blant de mest ivrige av oss. Og fisk har det blitt, tross høy vannstand og lav vanntemperatur. Blant annet vet vi at det har blitt fanget ørret på 4,7 kg alt. Kanskje større også for alt vi vet.

Storfiskerne Inge Rønning og Anders Svalstad var på plass på åpningsdagen. Det ble ikke en reprise på fjorårets storeslem, men turen kan nok sies å ha vært vellykket likevel, med over 40 ørret i håven. Les om fisketuren i bloggen deres.

Vår egen fiskeambasadør, Jon Erlend Sundnes, har også forsøkt lykken i Rena.  Det resulterte blant annet i denne filmen: