Stamfiske ­på ­Kvikne

Kraftverkene i Orkla har pålegg om å sette ut yngel i vassdragene rundt Kvikne. Og skal det bli yngel så må en ha stamfisk.

Foto: Esten Skullerud

 

Kraftverkene i Orkla har pålegg om å sette ut yngel i regulerte vassdragene rundt Kvikne.  Kvikne utmarksråd tar i disse dager opp fisk som skal bidra til fremtidig yngel i klekkeriet.   Om noen år satser vi på at genene til denne ruggen finnes i mange nye store fisker i vassdragene i området.  Etter denne flotte ørreten har bidratt med sitt blir den skånsomt gjenutsatt. Kanskje du får den på kroken til neste sommer?

 

Fiskeområder i Kvikne:

 
Fiske i Kvikne
 
Elvefiske i øvre orkla
 
Fjellfiske på Kviknebrona og i Innerdalen
 
Villmarksfiske i Forollhogna