Staffans ­Fiskefluer ­Part ­16, ­Streaking ­Caddies

Streaking Caddies a la Lindstøm. Enkel og farlig, på flere måter. Ikke gjør dette alene hjemme!

 

Streaking Caddies a la Lindstrøm. Enkel og farlig, på flere måter. Ikke gjør dette alene hjemme!

 

Denne serien vises i et samarbeid mellom Arnt Mollan, Mollanmedia og Fishspot.