Heggsjøan 3, Foto Norske Naturopplevelser AS

Snåsa ­med ­nye ­områder ­på ­Fishspot

Vi er stolte av å kunngjøre at Snåsa Fjellstyre har valgt Fishspot til å vise frem sine flotte muligheter innen fiske og friluft. Snåsa Fjellstyre dekker et område med mye nasjonalpark, og med ett fiskekort har du tilgang til over 1500 små og store fiskevann, elvestrekninger og muligheter for både båt- og hytteleie i et av de virkelig store villmarksområdene i Norge.

Heggsjøan 3, Foto Norske Naturopplevelser AS

Foto: Norske Naturopplevelser AS

Vi er stolte av å kunngjøre at Snåsa Fjellstyre har valgt Fishspot til å vise frem sine flotte muligheter innen fiske og friluft. Snåsa Fjellstyre dekker et område med mye nasjonalpark, og med ett fiskekort har du tilgang til over 1500 små og store fiskevann, elvestrekninger og muligheter for både båt- og hytteleie i et av de virkelig store villmarksområdene i Norge.

I Snåsas statsallmenninger er det ørreten som er den dominerende fiskearten, men en rekke vann har i tillegg røye og lake. For når du beveger deg her mellom fjell og daler i dette store og varierte området vil du oppleve et vell av blinkende blå vann og lange elvestrekninger. Her finner du alt fra høyfjellsfiske langt inne i Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark til mer lett tilgjengelig fiske ved bilvei. Alt har sin sjarm og sine utfordringer, og du kan legge opp din tur akkurat slik du ønsker det – for her er fiskemuligheter som passer for alle kategorier av fiskere. Muligheten til å få fisk av meget god kvalitet og størrelse er uansett riktig så bra.

Av fiskemuligheter har vi foreløpig lagt inn disse områdene:

Heggsjøene
I Heggsjøene i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark kan du virkelig oppleve et fiske etter stor og sprek ørret, vakkert omkranset av fjellbjørkeskog og myrdrag, ved foten av Imsdalsfjellet og Heggsjøfjellet. Gode standplasser for stor ørret er lett tilgjengelig fra land, noe som gir gode muligheter for spinnfiske og fluefiske. Heggsjøene er en samlebetegnelse som benyttes om vannene Store og Lille Heggsjø. Begge vannene ligger i nasjonalparken, vakkert omkranset av fjellbjørkeskog og myrdrag, ved foten av Imsdalsfjellet og Heggsjøfjellet. Ørret og lake finnes i begge vannene, og ørreten er av god kvalitet med dyprød farge og svært god kondisjon. Les mer om Heggsjøene her

Heggsjøan 5, Foto Norske Naturopplevelser AS

Foto: Norske Naturopplevelser AS

Ståggåtjønnin
Ståggåtjønnin og omkringliggende vann er spennende med tanke på fiske. Vannene henger sammen med hverandre og ligger vakkert til i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark like ovenfor bjørkebeltet inn mot Skjækerfjella. Ørret er eneste fiskeslag i Ståggåtjønnin og kvaliteten er upåklagelig. Fisken har god kondisjon og med en høy snittstørrelse. Ørret over 1 kg er ikke uvanlig. Ståggåtjønnin må være noe av det ypperste Snåsa kan tilby for fluefiskere som ønsker å fiske i stillestående vann. Vannet er et typisk fjellvann med ørret, så man kan se frem til lange minutter med kjøring av sprek fisk. Les mer om Ståggåtjønnin her.

Stågggåtjønnin 2, Foto Norske Naturopplevelser AS

Foto: Norske Naturopplevelser AS

Snaufjellvatnet
Snaufjellvatnet, i hjertet av Akselfjella, forteller navnet det meste. Her er det høyfjell så langt øyet kan se og området er preget av karrige natur vakkert omringet av mektige fjell i himmelranden. Dette er et typisk høyfjellsvann, hvor fiskesesongen på sommeren kan være relativt kort, men intens. Ørretens størrelse er jevnt over god her, den er knallrød i kjøttet med sølvblank ytterside og i god kondisjon. Som typisk for slike høyfjellsvann er ørreten noe vrien å komme i kontakt med og den kan være sky. Fiskere som var mye i området lengre tilbake i tid benyttet ofte senkvelden og natten til å fiske på Snaufjellvannet.

Snaufjellvatnet

Hos Snåsa Fjellstyre kan man også leie hytter for overnatting og få en behagelig ferieopplevelse. De tilbyr en rekke hytter hvor også båt følger med. I tillegg kan man ved enkelte vann også finne egne utleiebåter.  For mer informasjon om dette henvises til fjellstyrets hjemmesider. Fjellstyrets egen fiskeguide gir deg innsyn i et utvalg av gode fiskevann med beskrivelser av de enkelte fiskemulighetene og konkrete råd for et best mulig fiske i akkurat det vannet. Her er det også tips om vann i nærheten som du anbefales å prøve hvis du tar turen dit.