André Brun fisker ørret i Renaelva

Renarapport ­– ­to ­uker ­etter ­åpning

Rena har vært åpen i to uker. André Brun og Mathias Østli traff bra med en tur i driftbåt.

Det har gått to uker siden Renaelva åpnet for fiske og forventningene har i stor grad blitt innfridd for André Brun og Mathias Østli.

– Ørreten blir stadig mer aktiv nå når vanntemperaturen stiger, forteller André Brun.

Nå kan han rapportere om spennende forhold i elva. I tiden framover vil fluefisket bare bli bedre og bedre i Rena. Det er fortsatt kaldt og strneamerfiske var det som skulle til for å lure ørreten.

– Vi driftet elva med Maravia-raften til Rena Fishcamp, fikk tre fisker og mistet flere. Den største ørreten var en vakker fisk i god kondisjon på 1,5 kilo. 

Streamere leverte varene for duoen.

– André Bruns steinsmett og Mini Dungeons i hvitt og svart har vært gode fluer, konstaterer han.

De første myggklekkingene er passert for lenge siden. Det er ikke helt umulig å finne vakende fisk heller, og nymfefiske de rette stedene vil kunne gi fangst. Noen steinfluer og til og med de første baetis-døgnfluene har vist seg og det er like før det smeller i Renaelva.

Vindretningen i dagene framover vil ha mye å si. Rena er en regulert elv, og når det blåser fra sør er det hovedsaklig kaldt bunnvann fra Storsjødammen som fyller elva. Det virker kanskje paradoksalt, men når det blåser fra nord blir Rena varmere, siden det varmere overflatevannet da blåser mot demningen.

Det er fortsatt en gjennomgående kald værtype i Rendalen, og skal du på tur til Rena og vil bedre sjansene for å lande en grov renaørret bør du være rigget for streamerfiske. Men så fort været snur kan du forvente økende insektaktivitet og påfølgende vaking i elva.