Renaelva ­stenges ­for ­fiske ­inntil ­videre

Åmot Elvelag, som forvalter fisket i Renaelva, stenger elva for alt fiske inntil videre grunnet høy vanntemperatur. Avgjørelsen er gjeldende fra og med onsdag 25. juli! Meldingen fra Åmot Elvelag gjengis her: […]

Åmot Elvelag, som forvalter fisket i Renaelva, stenger elva for alt fiske inntil videre grunnet høy vanntemperatur. Avgjørelsen er gjeldende fra og med onsdag 25. juli!

Meldingen fra Åmot Elvelag gjengis her:

«I dag er vannføringen over Storsjødammen 12,2 m3/s. Oppgitt vanntemperatur er 21 grader. Vanntemperaturer målt i dag:
Hengebrua: 17,6
Raudstrømmen: 17,8
Desetbrua: 16,8
Rødsbrua: 20,5
Oppstrøms utløp Søre Osa: 19,3
Nedstrøms Løpet: 19,3
Heien: 21,2

Vanntemperaturen er nå så høy at fisket i Søndre Rena stenges fra onsdag 25/7 kl 00:01.
Vi ber om forståelse for at dette gjøres av hensyn til fisken, og beklager samtidig de ulempene dette medfører for fiskerne.

-EHW»