Rapport ­om ­insektliv ­og ­klekking ­i ­Trysilelva

Oppsamlede data fra dagboken gir verdifull innsikt hva som skjer i vannet eller elven din. Her er oversikten over hva Kjell S. Rakkenes har funnet i sin dagbok fra elvebredden: Rapport om insektliv og klekking i Trysilelva

Oppsamlede data fra dagboken gir verdifull innsikt hva som skjer i vannet eller elven din.  Her er oversikten over hva Kjell S. Rakkenes har funnet i sin dagbok fra elvebredden: Rapport om insektliv og klekking i Trysilelva

Av: Kjell S Rakkenes – Rakkenes.com
Oversatt av Anders Dahl Eriksen

Få fluefiskeopplevelser kan sammenliknes med en sesong i Trysilelva etter min mening. Elva er en variert organisme som starter ved grensen til Engerdal i nord, hvor den så fosser gjennom dalen sør for Innbygda, for så å flyte stille mot Nybergsund. Til slutt renner den inn over grensen til Sverige. På den andre siden bytter elven navn til Klärelven.

Jeg har fisket i Trysilelven i mange år. Jeg har alltid skrevet dagbok om fiskeforhold og insektaktivitet. I denne artikkelen vil jeg vise dere resultatet av mine notater om insektaktiviteten i elva, primært i området fra Innbygda til Nord i vassdraget.

Synelige tegn på forandringer i naturen?

I 2016 fikk vi nok et år med høy luftfuktighet, rein og lange perioder med sterk vind. Klekkingen startet ekstrem tidlig, noe som ga en flott start på fisket i mai og juni, hvor flere av de viktige artene klekket to uker før normalen. Dette var spesielt tilfelle for døgnfluene Heptagenia og Baetis.

Klekkingen av døgnflueartene Ephemerella Aurivilli og E.ignita uteble nærmest fullstendig. Det var noe klekking, men ikke stabilt nok til å lokke de store ørretene til vannfilmen. Merkelig nok var dette også tilfellet med Baetis Rhodani som normalt klekker i store antall, men som nå bare dukket sporadisk opp.

Alt i alt, er det nå tydelig at år med små endringer i naturens rytme kan gi store utslag i insektenes klekkesyklus. Er dette bevis på effekten av klimaforandringer?

Rapport om insektliv og klekking i Trysilelva

Under vil du se oppsummeringen av mine notater for sesongen. Dette er basert på 56 dager i felten. Det er nok til å gi en praktisk indikasjon på forholdene, men er ikke en vitenskapelig studie. “Rapport om insektliv og klekking i Trysilelva ” er et resultat av min dagbok fra elven – template finner du her.

Beklagelighvis er teksten liten, men du kan laste ned rapporten som PDF i linken lengre ned.

Klekke- og insektrapport for Trysil. : Rapport 2016 PDF

 Bruk rapporten som en guide når du skal planlegge dine turer til Trysil.

The complete deal

Fluefiske i Trysil er hovedsaklig en opplevelse for de som søker godt fiske i en av de vakreste stedene på jorda. Trysil kan tilby variert fiske, både for de som ønsker å fiske med fluestang, men også for andre metoder av fiske med andre redskapstyper.

Både ørret, sik og harr kan fanges med flue. Du kan fange din nye «pers» i enn elven, men Trysilelva er ikke elven du drar til med det som mål. Elven er bra ideell for erfarne fluefiskere som ver hvor man finner stor ørret, men som leter etter noe mer enn storfisken; Vakker natur, hyggelige folk, mange ville dyr og god aktivitet av døgnflue og vårflue. Og selvsagt, en fantastiske fluefiskeopplevelse.