Prøv ­gjedda ­i ­Selbusjøen

Prøv gjeddefiske i Selbusjøen hvor gjeddebestanden kan vise til høy snittvekt og enorm tilvekst. Undersøkelser viser at gjedda har gode forhold i Selbusjøen, med egnete gyteområder og god næringstilgang. Det er faktisk påvist […]

Prøv gjeddefiske i Selbusjøen hvor gjeddebestanden kan vise til høy snittvekt og enorm tilvekst. Undersøkelser viser at gjedda har gode forhold i Selbusjøen, med egnete gyteområder og god næringstilgang. Det er faktisk påvist tilvekst på hele 10-14 cm pr år.

Det er tatt gjedde på opptil 11 kg og fisket etter gjedde har blitt en populær tilvekst for sportsfisket i Selbusjøen. Anbefalte områder for gjeddefiske er blant annet områdene ved Skarodden og Flønes, ved Tømra og Andelsbruket, Eidemsvika og Vikvarvet. Flest gjedder finnes i den vestre og østlige delen av sjøen men det fanges også gjedde der det ikke er typiske gjeddehabitater. Bestanden er i vekst og den er nå er utbredt over hele sjøen. Se vårt galleri og video i topp av denne saken for å få et inntrykk av hva du har i vente.

Fiskekort får du kjøpt her