Premiere ­på ­vår ­nye ­film ­– ­Bli ­kjent ­med ­fisket ­i ­Rendalen

Rendalen kommune  er Sør-Norges største i utstrekning med sine 3 174 km². Rendalen har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintre og varme sommere. Naturen er karrig med mye sandgrunn og furuskog i […]

Rendalen kommune  er Sør-Norges største i utstrekning med sine 3 174 km². Rendalen har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintre og varme sommere. Naturen er karrig med mye sandgrunn og furuskog i dalføret, mens rolige fjellformasjoner preger landskapet i høyereliggende områder.

 

Ressursene i skogen, fjellet og utmarka, og utøvelse av jakt og fiske, er Rendalens kanskje viktigste kulturarv. Dalføret har ført folk på leting etter fisk og vilt siden steinalderen, og det er dokumentert bosetning ved de store sjøene så langt tilbake som til vikingtiden. Bosetning skjedde langs vassdrag og sjøer, nettopp på grunn av det gode fisket som var her. 

 

Til ulike fjellsjøer har det vært båret inn ørret og røye i «uminnelige» tider. Dette har gitt et formidabelt fiske som har hatt stor betydning for husholdningen på gårdene. De store fiskevandringene mellom sjøene og elvene har alltid hatt stor betydning for både den lokale innbygger, og etterhvert også for den tilreisende fritidsfisker.

 

Rendalen er kjent for vandring av harr på vår og forsommer, og sik i store mengder mot høst, for ikke nevne den grove ørreten som finnes i kommunens mange elver. Glomma har fantastisk gode fiskeplasser for harr og ørret, mens man i Unsetåa og Tysla finner et variert fiske etter ørret og harr i små elver med både fosser, stryk, høler samt lange sakteflytende partier. I dette området finnes også en egen fluefiskesone.

I Nordre Rena finnes et godt og utfordrende elvefiske med enkel tilgjengelighet og flere tilrettelagte fiskeplasser. Ved Åkrestrømmen ga de store vandringene av sik opphav til en helt særegen fiskemetode der fisken fanges med håv. Et morsomt fiske som bare må oppleves. Den særegne storørret bestanden fra Storsjøen vil gjerne opp i Mistra for å føre slektene videre. Og fisket etter disse gromme eksemplarene er svært populært. Der hvor fisket etter storørreten stopper, går elva over i Nordre Mistra hvor du til gjengjeld fisker i idylliske omgivelser ved foten av det fantastiske Sølenfjellmassivet.

 

Inneblant de vidstrakte skogsmarker og karakteristiske fjellformasjoner renner en rekke mindre, men fiskerike, bekker og åer gjennom terrenget. Mange av disse finner sin vei til de større sjøene i kommunen.

Og hvem har vel ikke hørt gjetord om Storørreten i Storsjøen, det overdådige fisket i Lomnessjøen og Sølensjøen, for å nvne noe. Ved Sølensjøen og i Spekedalen finner man mange elver, vann og sjøer.  Området er en naturperle, der den vakre dalen ligger omkranset av fjellterreng og fjelltopper, og egner seg ypperlig for padling. Ved Sølensjøen ligger også innlandsfiskeværet Fiskevollen, -en kulturskatt som bevitner hvilken betydning fisket i området har.

 

Og for ikke å forglemme Harsjøen, kjent for sitt gode gjeddefiske, røyefisket på Valsjøen og den særegne Veksen. I kommunen finner man også noen helt spesielle fisketilbud som for eksempel Aursjøene og Rundtjønna.

 

Velkommen til fiske i Rendalen